Nyheter

Samarbete i Nairobi

White Arkitekter tar ytterligare ett steg i arkitektkontorets arbete i Östafrika genom att inleda ett samarbete med det lokala arkitekt-, ingenjörs- och byggföretaget BuildX. Samarbetet syftar till att utbyta kunskap men också till att bygga kapacitet för träbyggande i Östafrika. Som en del av projektet reser Anders Tväråna till Nairobi för att bidra som expertstöd och med kunskap inom hållbart byggande.

Sedan 1970-talet har White Arkitekter engagerat sig i projekt i Östafrika och sedan 2021 har företaget en bas i Nairobi och strävar efter att utöka närvaron genom lokala partnerskap och internationella samarbeten. I linje med detta reser nu Anders Tväråna från White till Nairobi för att under fyra månader arbeta tillsammans med BuildX.

– Det känns väldigt spännande att få möjligheten att samarbeta med BuildX. Jag ser fram emot att både kunna bidra med min kunskap och erfarenhet från Sverige men också få chans att lära mig mer om möjligheterna och utmaningarna i Östafrika. Inte minst då Kenya är ett land som växer snabbt och där det kommer att byggas mycket framöver, säger Anders Tväråna, arkitekt på White Arkitekter.

White Arkitekter valdes som partner av BuildX, mycket tack vare Anders värdefulla meriter och arkitektkontorets erfarenhet och kunskap i storskaliga trähus. Anders har bland annat varit ansvarig arkitekt i projekt som Magasin X, Sveriges största kontorsbyggnad i trä. White Arkitekter står även bakom Sara Kulturhus som är en av världens högsta träbyggnader.

Massivträbyggnader är nytt i Östafrika och BuildX fungerar i regionen som en drivande kraft för att bygga hållbart såväl för planeten som människan. Bland annat arbetar företaget flitigt med frågan om hur lokalt massivträ kan ersätta material som stål och betong.

– BuildX driver på utvecklingen av hållbart byggande i regionen. Vårt samarbete med dem går därför i linje med vår aktivitet och vårt engagemang i Östafrika då vårt mål här är att genom samarbeten och kunskapsutbyte vara med och bidra till en hållbar utveckling och transformation av marknaden med människan i centrum, säger Johan Dahlberg, Head of Business Development East Africa på White Arkitekter.