Nyheter

Förslaget Habitat vann arkitekttävlingen för Limhamns silor

En innovativ tolkning av platsens industrihistoria med eleganta torn i ett kalkbaserat grönt landskap blev det vinnande förslaget när Limhamns silor ska bli attraktiva bostäder. Juryn uppskattade bland annat den unika och vackert gestaltade arkitekturen med goda förutsättningar att bli identitetsbärare för hela Limhamn.

Juryns motivering

Bedömningsgruppens motivering till vinnande förslag, av team Nilsson Rahm Arkitekter + Johan Dehlin Arkitektkontor + 6a architects:

”Förslaget Habitat: Limhamn kombinerar en fin tolkning av platsens industrihistoria med en unik och vackert gestaltad arkitektur vilken har goda förutsättningar att bli identitetsbärande för hela Limhamn. De eleganta tornen erbjuder attraktiva bostäder och arkitekturen placeras i ett kalkbaserat grönt landskap för boende och besökare, rikt på flora och fauna och med en bevarad hög silo som grönbevuxet utropstecken.”

Många team

En prekvalificering genomfördes med 68 sökande team, många internationella och med bred kompetens, varav fyra valdes ut att delta i uppdraget: Förstberg Ling + Monadnock + Tredje Natur, Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter + David Kohn Architects + muf architecture/art, Jägnefält Milton + 51N4E och Nilsson Rahm Arkitekter + Johan Dehlin Arkitektkontor + 6a architects.

Hållbarhet och genomförande

Samtliga team har visat på hög nivå vad gäller koncept- och idéarbete, samarbete och dialog under processens gång, samt vad gäller stadsbyggnad, arkitektur och gestaltning. Samtliga team har inkluderat viktiga frågor om hållbarhet och genomförande i sina förslag och har visat på en mycket hög nivå av engagemang och professionalitet.

Uppgiften

Uppgiften i det parallella uppdraget var att ta fram förslag på bostadsbebyggelse och kommersiella verksamheter, och med tydliga förhållningssätt till industrihistorien, befintliga silor, stadsbyggnad för platsen, gestaltning och materialitet, och idén om en identitetsbärande arkitektur för Limhamn.

Processen

De fyra teamen arbetade med projektet under tre månader, inklusive två delavstämningar, och avslutningsvis presenterade teamen inför varandra och jury i december 2022. Bedömningsgruppen har träffats vid fyra tillfällen, samtliga fysiskt, och har haft djuplodande samtal om teamens respektive koncept samt förslag på gestaltning och genomförande. Målet med det parallella uppdraget var att välja ett förslag med ett starkt koncept, en hög kvalitet på stadsbyggnad och arkitektur, och som är både robust och bearbetningsbart inför fortsatt arbete i detaljplanering och genomförande.

– Habitat är ett förslag som lyfter Limhamns arkitektur till internationell standard samtidigt som det är förankrat i områdets unika platskänsla, säger Finn Williams, stadsarkitekt Malmö stad Stadsbyggnadskontoret.

– Silorna hade länge rivningsförbud, därför är vi nu extra glada att ha genomfört en arkitekttävling som vaskat fram flera fantastiska förslag på omdaning av silorna och där vi utsett förslaget Habitat som vinnare. Habitat minner tydligt om den gamla cementhistoriens betydelse för Malmö i kombination med kaxigt framåtblickande grön och hållbar arkitektur som banar väg för Limhamns fortsatta utveckling. Nu ser vi fram emot att slutföra detaljplanen och så småningom sätta spaden i marken för silornas fortsatta resa, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon och Joakim Lindahl, projektutvecklare på Lernacken Fastigheter.

Bedömningsgruppen bestod av:

Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon
Joakim Lindahl, projektutvecklare Lernacken Fastigheter
Finn Williams, stadsarkitekt Malmö stad Stadsbyggnadskontoret
Ivan Gallardo, landskapsarkitekt, Malmö stad Stadsbyggnadskontoret
Hanne Birk, utvecklingschef Varvsstaden
Per Bornstein, arkitekt Bornstein Arkitektur & Media
Gunilla Kronvall (juryns ordförande), arkitekt Atelier 01 arkitektur