Nyheter

Norconsult installerar digital väckarklocka under Feskekôrka

Feskekôrka, en av Göteborgs mest kända landmärken, genomgår just nu en genomgripande upprustning. Norconsult har installerat ett digitalt mätsystem som kontrollerar markens stabilitet under ombyggnationen.

Marken där Feskekôrka ligger består av den typiska göteborgska leran som dessutom vilar på en brant bergskant med hamnkanalen intill. Under ombyggnationen finns det risk att markens stabilitet påverkas.

– De kommer bland annat förstärka stommen och bygga en källare och det kan utgöra ett extra riskmoment. Vi fick i uppdrag att installera ett mätsystem som kontrollerar marken under Feskekôrka så att den inte rutschar ner i kanalen under byggskedet, säger Daniel Svärd, ansvarig geotekniker på Norconsult.

Mätutrustningen når 17–18 meter ner i marken och levererar värden en gång i timmen. Systemet behandlar all data och skickar ut larm vid behov. Lite som en självgående väckarklocka.

– Systemet är helt autonomt och sköter sig självt när det väl är på plats. Vi har jobbat med den här typen av digital teknik sedan 2007 och det är något som utvecklas hela tiden, säger Daniel Svärd.

Beställningen är gjord av Skeppsviken som är ansvarig entreprenör på uppdrag av Higab som äger byggnaden. Feskekôrka planeras öppna igen under 2023.