Nyheter

Punkthus i Skövde

Text: Thomas Andersson

I Hälsans Park i Skövde uppför AB Skövdebostäder två punkthus med milsvid utsikt och en arkitektonisk gestaltning påverkad av omgivande parkstråk och uppvuxna tallar.

– Viktigt för oss var att låta husen landa på platsen med en tydlig natur runtomkring, säger ansvarige arkitekten Petter Lodmark, qpg arkitektur.

Hälsans Park i Södra Ryd några kilometer norr om Skövde är ett område som nu utvecklas med bostäder och social service.

Ett område på närmare 40 000 kvadratmeter nära Södra Ryds centrum. Där allmännyttiga Skövdebostäder är planansvarig och byggherre för ett pågående byggprojekt som kommer att resultera i två punkthus med sammanlagt 88 lägenheter.

– Det var väldigt länge sedan det byggdes något nytt i den här stadsdelen. Så det finns en efterfrågan på lägenheter där det finns hiss och som är lite anpassade så att du ska kunna bo kvar längre, förklarar byggprojektledare Anna Hedblom, Skövdebostäder.

Ansvarige arkitekten Petter Lodmark ger exempel på hur den omgivande parkmiljön påverkat placering och utformning av de två nyproducerade tiovåningshusen i Hälsans Park.

– Husen står lite fritt, individuellt och mer relaterat till landskapet än till någon slags ordning på en karta och övrig bebyggelse. Placeringen ordnar sig efter naturen. Även höjden på husen är anpassad för att passa i terrängen. Och vi nar strävat efter att så mycket som det bara går låta uppvuxna träd och sådant finnas kvar

Även färgsättningen på husen hämtar inspiration från den omgivande naturen.

– Själva fasadmaterialen är mer naturmaterial. Skiffer och trä som funkar ihop med de här tallarna runtomkring.

Trä kommer att klä fasaden i entréplanen medan de två punkthusen högre upp kommer att prydas av en mörk skifferfasad. Hus som i storlekarna ettor, tvåor och treor erbjuder 88 lägenheter med parkettgolv, kakel och klinker. Samtliga med tvättmaskin, balkong och en gemensam takterrass på vart och ett av husen.

– Som hyresgästerna kan använda och där du har en fantastisk utsikt, tillägger Anna Hedblom.

Punkthusen kommer även att kompletteras med gemensamma anläggningar som parkeringsplatser, garagebyggnader och uteplatser.

Byggstart med totalentreprenören Serneke för Skövdebostäders nyproduktion i Hälsans Park skedde tidigt hösten 2022 och i början på 2023 är byggprojektet i full gång med sikte på färdigställande vid årsskiftet 2023/24.

FAKTA:

Tidplan: september 2022-januari 2024

Byggherre: AB Skövdebostäder

Totalentreprenör: Serneke Sverige AB

Arkitekt: qpg arkitektur AB

Kostnad: 150 mkr

På bilden: Naturmaterialen trä och skiffer präglar exteriören på de av qpg arkitektur ritade nya punkthusen i Hälsans Park i Skövde

Bild: AB Skövdebostäder