Nyheter

Nytt nordiskt team bildas för att bygga klimatsäkra städer

I dag bor en allt större del av världens befolkning i städer. För att städerna ska vara säkra och hållbara trots klimatförändringar och förtätningsutmaningar, är det A och O att städer, kommuner och aktörer inom stadsplanering arbetar tillsammans. På Wavin känner man ett ansvar över att hitta lösningar på dagvattenhantering i urbana områden. Därför bildar de nu ett nordiskt team som ska hjälpa till att framtidssäkra våra nordiska städer.

Hälften av världens befolkning bor i dag i städer – en siffra som enligt FN kommer att öka till två tredjedelar fram till 2050. Med detta följer dock många utmaningar, särskilt på grund av världens rådande klimatförändringar.

– Klimatet har förändrats otroligt mycket de senaste åren och det går fort. Alla har ett ansvar att hitta lösningar som gör våra städer hållbara och säkra. Det är en gemensam kraftsatsning som vi måste göra och det måste göras nu.

Det betonar Wavin och David Ander, som nyligen tillträtt som nordisk kommersiell chef för Wavins avdelning Urban Climate Resilience. UCR-teamet håller just nu på att byggas upp och kommer att vara en designpartner för projekt och stadsbyggande i hela Norden.

– Vi håller på att bygga upp ett team som tillsammans med mig ska agera på den nordiska marknaden. Vi har anställt Mathias Poulsen i Danmark och håller just nu på att rekrytera i de andra nordiska länderna, säger David Ander.

Beaktar vatten som en möjlighet – inte ett problem

I sitt arbete kommer Wavins UCR-team att fokusera på att bygga vad de kallar klimatsäkra städer, där grundtanken är att ta hand om och återanvända dagvattnet i städerna och därmed få naturens naturliga kretslopp i spel.

– Naturen är fantastisk på att ta hand om vattnet och se till att allt frodas och lever. Det vill vi få in i städerna också – men på ett kontrollerat sätt. Vi kommer att fokusera på att bygga vad vi kallar Climate Resilient Cities, eller klimatsäkra städer, där vi är en designpartner som kan hjälpa till att designa system för vattenhantering som är hållbart över tid, berättar David Ander och fortsätter:

– När man har byggt städer tidigare har man sett vatten som ett problem eller hot och man har gjort allt för att få ut det från städerna så fort som möjligt. Vi vill istället titta på vattenbalansen och se till att vi tar hand om rätt mängd vatten i rätt områden. Till exempel kan vattnet användas för att kyla ner byggnader, för att möjliggöra gröna tak och för att skapa en levande miljö i staden. Vi vill hjälpa till i både stor och liten skala, där vi kontrollerar hur vattnet ska gå och var det ska finnas.

Bra för både välmående och miljö

Det pratas mycket om klimatsäkra städer på marknaden idag, men tyvärr är frågorna långt många fler än svaren. Det handlar nämligen inte bara om att få in ett naturligt kretslopp i städerna, det måste även kunna kontrolleras. Wavin anser att de har kunskapen som krävs för att vara med och bygga dessa klimatsäkra städer – men det är ett arbete som måste påbörjas redan i dag. David Ander förklarar:

– Varje stad eller område har sina unika utmaningar och förutsättningar. Men vi har tillräckligt med kunskap och folk som kan hjälpa till. Jag hoppas att vi i framtiden kommer att bygga städerna tillsammans och ta in de naturliga elementen i städerna. Att sedan kunna hitta sätt att återanvända både dagvatten, spolvatten och gråvatten till toaletter, diskmaskiner, tvättmaskiner är också en stor del av vårt arbete. Vi måste tänka cirkulärt och hållbart, och återanvända så mycket vi bara kan.

David Ander avslutar:

– Samtidigt måste vi också kunna kontrollera vattnet, vilket vi kan göra digitalt. Vi måste implementera lösningar som kan mäta och styra hur och var vattnet ska gå. Så digitalisering är också en stor del av det här arbetet. Det viktigaste är att vi ser på vattnet som en möjlighet till att förbättra vårt klimat och även vårt välmående. Vi vet att grönska och växtlighet har en positiv effekt på både vår fysiska och psykiska hälsa. Dessutom har växtlighet en kylande effekt och det är otroligt viktigt att vi får ner temperaturen i städerna – nu.