Nyheter

Utmaningar och möjligheter för interaktiva, kollaborativa robotar

Det är ingen hemlighet att robotar ständigt blir alltmer interaktiva och kollaborativa. Det är heller ingen hemlighet att detta med stor sannolikhet kommer att fortsätta utvecklas i framtiden och bli ännu tydligare. Trots det finns det fortfarande många utmaningar med dessa robotar.

Fler än möjligheterna? Det är precis vad vi ska kolla på idag.

Utmaningar med kollaborativa robotar

Utmaningarna är många, det ska vi inte förneka. En av de största handlar faktiskt inte om själva robotarna utan om de människor som ska hantera dem. I hundratals år sköttes all tillverkning av människor, från början till slut. Det är först de senaste hundra åren som vi har börjat ta hjälp av robotar för att göra våra liv enklare. Detta är en stor omställning och på grund av den kommer vi behöva mer kunskap. För att faktiskt kunna använda dessa robotar måste vi lära oss att använda dem, något som inte är helt enkelt. En stor utmaning inför framtiden kommer därför vara att utbilda personer för att kunna använda sig att kollaborativa robotar i sitt dagliga arbete.

En annan stor utmaning som vi måste överkomma är robotarnas flexibilitet. Att de redan nu är väldigt interaktiva är bra men det kommer inte räcka. Världen förändras allt snabbare och för att hinna med måste företagen ha förmågan att förändras ännu snabbare. Därför måste det bli ännu enklare att interagera med våra robotar och ställa om dem för att jobba med nya produkter och på nya sätt. Vi är redan nu på god väg men vi har fortfarande mycket jobba framför oss.

Möjligheter med kollaborativa robotar

Självklart finns det även möjligheter med våra kollaborativa robotar och många av dessa möjligheter kommer faktiskt från utmaningarna. Det är en utmaning att göra det ännu enklare att interagera med robotarna men det är också en möjlighet. Det ger oss en möjlighet att verkligen göra robotarna till en förlängning av oss själva, att göra dem till något som vem som helst kan lära sig att använda på en eftermiddag. Låter det otroligt? Det gör nästan all ny teknik i början. Vem vet vad framtiden har att erbjuda.

En annan möjlighet som dessa robotar erbjuder oss handlar om människor. Om vem som helst kan lära sig att använda en robot på en eftermiddag kommer det ge oss mycket fler möjlighet för oss själva. Vi kan enkelt lära oss vad som krävs för en ny karriär, vi kan skapa egna företag och vi kan i vissa fall förändra världen.

Oändligt med möjligheter

Att förändra världen låter kanske lite väl stort men det är faktiskt inte omöjligt. Allt som krävs är fantasi, envishet och en möjlighet. En möjlighet som våra kollaborativa robotar nu kan ge oss. För det är faktiskt precis så det fungerar med möjligheter och utmaningar. Utmaningarna är alltid begränsade, de går att lösa. Möjligheterna däremot, är oändliga. Det enda som begränsar vad du kan göra är din egen fantasi och din vilja. Världen är din, allt som krävs är att du är villig att kämpa för den.