Nyheter

Skanska bygger bostäder och lokaler i Kristianstad åt AB Kristianstadsbyggen för 380 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med AB Kristianstadsbyggen om att bygga sex sammanbyggda flerfamiljshus med 137 lägenheter och tre lokaler i Östermalms Park, Kristianstad. Avtalet är värt cirka 380 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i första kvartalet 2023.

Byggprojektet utgör andra etappen i ett strategiskt partneringsamarbete mellan Skanska och AB Kristianstadsbyggen om att omvandla det gamla sjukhusområdet till en attraktiv ny stadsdel med bostäder och en park.

Stor vikt läggs vid att den nya stadsdelen ska bli hållbar. Vid bygget av de nya husen kommer en hel del material från tidigare rivning att återbrukas, såsom tegel till fasader och granit till utemiljön. Det kommer även att bli en satsning på solceller i projektet.

De nya husen blir mellan fem och åtta våningar höga och får en bruttoyta på drygt 14 000 kvadratmeter. Skanska kommer även att ansvara för att iordningställa gator och park i området.

Byggstart är planerad till andra kvartalet 2023 med färdigställande under första kvartalet 2027.