Nyheter

MTWO är byggbranschens första vertikala molnplattform 

Molntekniken utvecklas och möjligheterna med den. Om molnets historia är horisontellt, med bransch-neutrala erbjudande och generiska funktioner så är framtiden vertikal och anpassad för att hantera branschspecifika krav och affärsprocesser. Den första vertikala molnlösningen för byggbranschen, MTWO, introducerades i Sverige av SoftwareONE och bygger på en skalbar IT-struktur skräddarsydd för bygg- och fastighetsbolagens behov och affärskritiska processer. 

Molnbaserade tjänster är idag väl etablerat när man pratar digitala lösningar och smarta samarbetssystem. Nästa era inom molnet är den vertikala uppsättningen som fokuserar på branschspecifika krav och affärsprocesser. För byggbranschen innebär detta smartare hantering av projektens livscykler där datan omvandlas till effektivt beslutsfattande för att kunna bygga och förvalta mer produktivt och hållbart. 

– Den vertikala molntrenden markerar en helt ny era av möjligheter och kommer definitivt ta över den molnteknik vi numera vant oss vid. Alltfler företag ser fördelarna med molnlösningar som har öppna API:er för att koppla ihop olika system, men ett vertikalt moln ger dig något annat. Det ger dig möjligheten att hantera data i en enda plattform genom hela byggprocessen vilket ger ett enormt värde under hela projektets livscykel, säger Per-Erik Åstrand, Business Development Manager på SoftwareONE. 

SoftwareONE är en global leverantör av molnbaserad teknologi med verksamhet i 90 länder runtom i världen. För två år sedan ingick bolaget ett partnerskap med RIB Software, ägt av Schneider Electric, i syfte att tillsammans accelerera takten av digitalisering i byggbranschen. Resultatet blev branschens första vertikala molnplattform, MTWO. En plattform som  sammankopplar data, processer och arbetsteam. 

– Övergången till ny teknik är fortfarande en stor utmaning för byggbranschen men också en av nycklarna för att kunna bli mer effektiva och bygga mer hållbart. Oanvänd data och verktyg som inte kommunicerar skapar barriärer mellan både team och byggprojektets faser vilket leder till avstannad produktivitet och negativ miljöpåverkan. Oavsett bransch så kommer det vertikala molnet bidra till ett helt nytt sätt att framtidssäkra sin verksamhet. Fler verktyg är inte lösningen, det är i hanteringen av data som möjligheterna finns, avslutar Per-Erik Åstrand, Business Development Manager på SoftwareONE.