Nyheter

Omfattande underhållsarbete för verksamhetsfastigheter väntar

En stor del av Pajala kommuns verksamhetsfastigheter har ett omfattande behov av underhåll. Underhållsskulden består främst av teknisk media i fastigheterna som värme, kyla, ventilation, vatten, avlopp och elinstallationer. De bakomliggande orsakerna är ett åldrande fastighetsbestånd i kombination med eftersatt underhåll. Parallellt med avhjälpande åtgärder arbetar Pajalabostäder AB med att ta fram en hållbar strategi för att beta av de underhållsskulder som finns i beståndet.

Pajala kommuns verksamhetsfastigheter omfattar de fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet, bland annat äldreomsorg, centralköket, skolor och barnomsorg. Drift och förvaltning sköts av Pajalabostäder AB utifrån erhållna medel från kommunen. Många av fastigheterna börjar bli till åren och det i kombination med eftersatt underhåll påverkar funktionaliteten för värme, kyla, ventilation, el, vatten och avlopp. De senaste åren har underhållet främst investerats i nya tak, målade fasader, nya fönster och dörrar.

– Vi har bland annat gamla rörsystem och värmeväxlare på fjärrvärmesystemet som behöver bytas ut. När de går sönder kan det orsaka brunt vatten eller kalla lokaler. I dagsläget arbetar vi intensivt med avhjälpande underhåll för att kunna upprätthålla god funktionalitet, säger Leif Gräsvik, VD Pajalabostäder AB.

På sikt kommer många av systemen för vatten, avlopp, värme, el och ventilation kopplat till verksamhetsfastigheterna att behöva bytas ut. Det innebär även en stor möjlighet till energieffektivering och optimering av befintliga system.

– Vi arbetar med våra underhållsplaner och ser över dessa för att ta fram en hållbar strategi för att beta av de underhållsskulder som finns. Vissa är relativt akuta medan andra kan vänta ett eller två år och vissa delar hänger på ekonomi. Bland annat handlar det om att hitta ekonomiskt utrymme för dessa underhållsåtgärder. Vi ser att genom dessa åtgärder kan vi erhålla mer energieffektiva lösningar som även gynnar ekonomin i längden men även funktionen som tex, fjärrvärmen som inte behöver elda så hårt för att vidmakthålla värmen i Pajala, säger Leif Gräsvik och fortsätter:

– Vi tittar även på bergvärmepumpar till de som inte har tillgång till fjärrvärme som tex Rönnvägen i Tärendö som togs i drift i september. Den anläggningen fungerar fint och dessutom kräver den mindre underhåll. Även fastigheter i Korpilombolo är lämpliga för en sådan lösning om ekonomin medger detta.

– Vi inom Pajalabostäder AB arbetar för verksamheterna och kommunens bästa men vi styrs utifrån det ekonomiska utrymme som delges från kommunen, säger Leif Gräsvik.

Pajalabostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Pajala kommun. Utöver de drygt 500 egna lägenheter och lokaler som förvaltas så är vi även ansvariga för Pajala kommuns alla verksamhetsfastigheter, det vill säga allt från skolor och förskolor till äldreboenden och Folkets hus Smedjan.