Nyheter

Ökad satsning på resiliens och Ramboll Sverige får ny säkerhetschef

Efterfrågan på tjänster inom resiliens, alltså det område som hanterar frågor kring motståndskraft, krisberedskap och säkerhet växer stadigt och många företag och organisationer får högre krav ställda på sig både från myndighetshåll och från kunder och investerare. Nu utvecklar Ramboll enheten för resiliens ytterligare för att kunna hjälpa fler kunder och arbeta mer internationellt.

Strax innan pandemin bröt ut startades en Resiliens-enhet inom Ramboll i Sverige för att integrera resiliensaspekter i olika uppdrag, exempelvis inom energi-, VA- och sjukhusprojekt. Enheten har snabbt vuxit från 2 till 19 personer och efterfrågan på tjänster inom resiliens fortsätter att öka.

Nu expanderar Resiliens-området ytterligare och då en aktuell samhällsutmaning är trygghets- och tillitsfrågor så läggs särskild vikt vid brottsförebyggande frågor. Ramboll organiserar sig samtidigt för att kunna etablera sina tjänster i fler av de 30 länder där Ramboll har verksamhet.

Ny säkerhetschef för Ramboll Sverige

Enheten Resilience har tidigare haft ett delat ledarskap med Karin Palmblad som säkerhetschef och Lars Brånn som affärsområdeschef. Från och med den 1 januari 2023 tar Karin Palmblad över som affärsområdeschef för Resiliens i Sverige, och Lars Brånn kommer att driva satsningen för att utveckla tjänster kring brottsförebyggande, samt för att utöka resiliens-erbjudandet inom Ramboll internationellt.
Det innebär att Karin Palmblad lämnar sin tidigare tjänst som säkerhetschef och säkerhetsskyddschef för Ramboll Sverige.

Den interna säkerheten och inte minst säkerhetsskyddet har alltid varit en kärna i Rambolls resilienssatsning. Detta arbete kommer att övertas av Dennis Lindberg som efterträder Karin Palmblad och tar från och med 1 jan 2023 över rollen som säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef för Ramboll Sverige. Dennis har sedan sommaren 2021 arbetat som senior konsult på Ramboll och kommer närmast från Länsstyrelsen där han varit Försvarsdirektör, och har tidigare arbetat inom Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Polismyndigheten.