Nyheter

Zertify: ”Omvärldsläget kräver modernisering av fastighetsägarnas skydd mot hyresbortfall”

Text: Alexander Morton, VD Zertify

I en tid av hög inflation, stegrande räntor och dyra energipriser är likviditet viktigare än någonsin. Samtidigt är behovet av lokaler någonting som kvarstår även om tiderna är sämre. Är det då hållbart att hyresvärdar kräver hyresdeposition av sina hyresgäster för att skydda sig mot hyresbortfall?

Under århundraden har vi lämnat pantsättning som säkerhet i olika former. Hyresdeposition är en vanlig typ av pantsättning på den kommersiella hyresmarknaden där upp till en årshyra förs över från hyresgästen som säkerhet för ett hyreskontrakt. Syftet med hyresdepositionen är primärt att säkerställa ersättning för eventuella uteblivna hyresbetalningar. Alltså ett direkt skydd mot hyresbortfall för hyresvärden om situationen skulle uppstå.

Hyresbortfall en ekonomisk risk

Förutom att vara likviditetspåverkande så kan tillfälliga hyresbortfall även ha en långsiktig påverkan på fastighetsvärdet vilket skapar direkta ekonomiska risker. Pandemin har varit ett tydlig exempel på unik situation där många hyresgästers betalningsförmåga minskade drastiskt och skapade stora hyresbortfall för fastighetsägarna. Vi är redan inne i ett nytt omvärldsläge där lågkonjunktur bankar på dörren och likvida medel blir allt viktigare för verksamhetens överlevnad. Risken att fler kommer få det tufft att betala sina hyror när tiderna är sämre är överhängande, och med detta i åtanke är det tydligt att fastighetsägarna måste kräva någon form av säkerhet för att motverka hyresbortfall.

Ohållbart för hyresgästen

Förutsatt att hyresgästerna sköter sina betalningar under hyrestiden händer ingenting med hyresdepositionen. Pengarna får heller inte nyttjas under tiden utan måste ligga i säkert förvar hos hyresvärden eller banken under hela avtalstiden. I de få fall utebliven hyra uppstår tas pengar från depositionspotten för att täcka hyresbortfallet, men i en stor majoritet av fallen ligger en stor summa pengar låsta på ett bankkonto under lång tid som kan göra större nytta i hyresgästens verksamhet. Adderar vi på senaste årets inflationssiffror som översteg 8% (exklusive energi som faktor), kommande års inflation samt bankgarantiavgifter på runt 3-4% av årshyran så äts det låsta kapitalet snabbt upp av kraftiga värdeminskningar. En låst deposition på 1Mkr har alltså minskat med över 80t kr i värde och dessutom kostat 40t kr ytterligare i bankavgifter på bara ett år. Det är tydligt att hyresdepositionen snabbt blir en ohållbar affär för hyresgästen. Speciellt i tider som denna och med det faktum att pengarna inte kan nyttjas under tiden.

Dags att modernisera

Vi kan konstatera att säkerhet mot hyresbortfall för hyresvärden är en nödvändighet för att hantera den ekonomiska risken. Men hyresdeposition som metod skapar en ekonomiskt ohållbar situation för den övervägande majoritet av hyresgäster som är skötsamma. Tänk på de miljarder kronor som utgör hyresdeposition och som i dagsläget är låsta från användning och minskar i värde årligen.

Dagens omvärldsläge kräver en modernisering av fastighetsägarnas skydd mot hyresbortfall för att nyttja kapital på ett sundare sätt. En modernisering som är hållbar för alla parter där kapital uppätet av inflation och höga bankavgifter inte är en del av den lösningen.

Om Zertify:

Zertify är ett proptechbolag som erbjuder hyresgaranti helt digitalt och är ett smartare substitut till den traditionella hyresdepositionen på den kommersiella hyresmarknaden.

Foto: Lars Lundqvist