Nyheter

Mäklarpanelen: Vändning på bostadsmarknaden i Q2 2023

Bostadsmarknaden 2022 har präglats av svag efterfrågan, stort utbud, få affärer och sjunkande priser. Kommer 2023 se likadant ut? Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att hela 83 % av mäklarna tror på att trenden bryts under 2023 och en majoritet tror att det sker under andra kvartalet. Däremot tror väldigt få av på stigande bostadspriser under 2023 som helhet.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 535 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden just nu – och vad de tror om 2023. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 2,36 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 2,51 när samma fråga ställdes i oktober och 6,44 i december 2021. Övertaget för köparna är alltså fortsatt tydligt och har ökat jämfört med december. Stor-Stockholm sticker ut med ett minskat övertag för köparna.

– Osäkerheten på marknaden är fortsatt påtaglig och räntehöjningar och höga energipriser dämpar efterfrågan. I Stockholm kan vi se en liten tendens till att säljare och köpare möts i högre utsträckning de senaste två veckorna. Vi får se efter Nyår om det är tillfälligt eller en ihållande trend, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

En majoritet tror på trendbrott Q2 2023

I den här Mäklarpanelen har mäklarna även fått svara på frågor om bostadsmarknaden 2023. På frågan ”Tror du att nedgången i bostadspriser och efterfrågan kommer att brytas/avstanna under 2023?” svarade hela 83 % ja. En majoritet, 53 %, tror att trendbrottet kommer under andra kvartalet.

– Mest påtagligt under hösten har varit att antal bostadsaffärer legat på en väldigt låg nivå. Jag tror att framför allt det kan normaliseras under våren när fler accepterar nya lägre prisnivåer och ser att det går att göra affärer. Sannolikt ser vi en förändring för bostadsrätter tidigare än för villor, som påverkas mer av vinterns höga energipriser, fortsätter Johan Engström.

Stillastående eller sjunkanden priser 2023

När mäklarna får förutspå prisutvecklingen på villor under 2023 tror 57 % på stillastående priser, 36 % på sjunkande priser och endast 7 % på stigande priser. Här sticker Stor-Göteborg ut där 33 % tror på stigande priser och endast 11 % på sjunkande. När det gäller bostadsrätter tror lika stor andel, 49 %, på stillastående och sjunkande priser. Endast 2 % tror alltså på en prisuppgång för bostadsrätter.

– Vi har lärt oss, speciellt de senaste tre åren, att det extremt svårt att förutse omvärldsfaktorer och hur de påverkar prisutvecklingen. Men om vi inte får en oförutsedd positiv utveckling ska vi inte vänta oss stigande bostadspriser. Troligare är stillastående eller svagt sjunkande priser under året som helhet, säger Johan Engström.