Nyheter

Peab förvärvar byggrätter i Helsingforsregionen

Peab har tecknat avtal om förvärv av byggrätter i Hagalund i Esbo av Trevian Itätuulentie 11 Ky och Esbo stad. På området kommer flerbostadshus att uppföras. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 20 miljoner euro.

Byggrätterna ligger i Esbo Hagalund, i omedelbar närhet till Ainoa köpcentrum och Hagalunds tunnelbanestation. Det kontorshus som för närvarande ligger på området kommer att rivas och i stället ska omkring 120 nya bostäder att byggas. Området har en lagakraftvunnen detaljplan.

– Denna affär gör det möjligt för Peab att delta i renoveringen av Tapiola centrum och befästa sin starka roll i områdets nya bostadsproduktion. Vi är stolta över att nu kunna bygga bostäder för cirka 300 personer i Tapiola centrum. Tapiola är ett av de mest populära bostadsområdena i huvudstadsregionen och är känd för sin arkitektur, sitt havsnära läge samt kulturutbud, säger Juha-Pekka Eskola, affärsområdeschef på Peab Projektutveckling i Finland.

Tillträde och betalning av byggrätten från Trevian Itätuulentie 11 Ky sker under det fjärde kvartalet 2022 och byggrätten från Esbo stad beräknas tillträdas och betalas under 2023.