Nyheter

Dubblerat antal solceller på Tolvåker

Efter en lättnad i regelverket för solceller har Kävlinge kommun kunnat dubblera antalet solceller som ska installeras på det nya Tolvåkersområdet i Löddeköpinge.

– Det är en stor och viktig satsning som vi gör nu och som vi kommer att se effekten av under lång tid framöver, säger Kävlinge kommuns lokalstrateg Enok Landgren.

I Kävlinge kommun har flera nya skolor och förskolor byggt de senaste åren. Vid all nybyggnation har hållbarhet och energismarta lösningar varit i fokus, med solceller och geovärme som naturliga val.

– I alla nya projekt förbereder vi för solceller. Vi har installerat solceller på alla våra nya förskolor – Skönadal, Tolvåker och Lackalänga. Och vårt nya kommunhus kommer att få både solceller och bergvärme, förklarar Enok Landgren.

Redan från början var planen att installera solceller på den nya skola och idrottshall som nu byggs på Tolvåkersområdet i Löddeköpinge. Nu fördubblas det inplanerade antalet, efter att regelverket för solcellsanläggningar lättats upp.

– Den tidigare planerade solcellsanläggningen var på 255 kWp och den nya som nu kommer sättas är på 435 kWp. Det kommer att kunna tillgodose hela skolans behov under sommartid, säger Enok Landgren.

Även befintliga fastigheter inventeras för solceller, där bland annat reningsverket mellan Kävlinge och Löddeköpinge har identifierats som en bra placering för en solcellsanläggning.

– Detta är ett arbete som har pågått en tid och där vi nu ökar takten med extra fokus och resurser, förklarar Enok Landgren.