Nyheter

Markreservationen för Louisedals gård, Malmö

Tekniska nämnden i Malmö har antagit markreservationen för Louisedals gård och valt ut Urban Properties och Okidoki Arkitekter.

– Det är väldigt roligt att vi tillsammans med Urban Properties får chansen att genomföra det här projektet, säger Rickard Stark på Okidoki.

Urban Properties och Okidoki har båda stor erfarenhet av varsamma renoveringar och anpassningar av kulturhistoriska byggnader och miljöer. I sin bedömning av markreservationen för Louisedals gård skriver Malmö stad att ”gestaltningen av ny bebyggelse har utmärkt sig positivt och kommer komplettera den befintliga bebyggelsen väl.

– Vi håller med. Vi vill utveckla Louisedals gård till en ny lokal destination och en attraktiv boendemiljö med fokus på det gröna, kulturhistoriska och hållbara livet, säger Johanna Bocian Östberg, studiochef Bostad på Okidoki.

– Vi är väldigt glada över att få utveckla Louisedals gård tillsammans med Malmö stad och genom detta projekt återigen få samarbeta med Okidoki Arkitekter, säger Mattias Schultz på Urban Properties och fortsätter:

– Det är ett spännande projekt med stora kulturvärden och en kombination av klimatsmart nyproduktion samt bevarande av gamla kulturskatter, vilket passar oss mycket bra.

Detaljplanen för området förväntas granskas i mars och antas i juni 2023. Arbetet med bygglov sker parallellt.

Nya byggnader som respekterar platsen

Målet är ett väl genomfört bevarande- och renoveringsprojekt med nya tillägg som förflyttar Louisedals gård till en romantisk men modern och hållbar lantidyll.

Den nya bebyggelsen tar sin arkitektoniska utgångspunkt i en samtida omarbetning av historiska motiv och traditionella metoder och material. Ett arbetssätt som Okidoki använt flera gånger tidigare, till exempel med kvarteret Ciselören i Eksjö och kvarteret Veterinären i Falköping. Till Louisedals gård tar Okidoki med sig erfarenheterna från tidigare ombyggnader när de skapar nya, moderna bostäder utan att tappa kulturhistoriska kvaliteter.

– På avstånd får betraktaren en upplevelse av klassiska kvaliteter, skala och skuggverkan, men på nära håll syns det att det är ett modernt tillägg. Befintliga byggnader kommer delas in i större bostäder, eftersom det ger mindre ingrepp i struktur och stomme, samt kräver färre tillägg som till exempel teknik, berättar Johanna Bocian Östberg.

Bostadsrätter i kulturhistorisk miljö

Samtliga byggnader på gården bildar en gemenskap, där alla utöver sin egen täppa får ta del av den större trädgården och gårdens egenproducerade honung och nyvärpta frukostägg. Det finns också en planerad gemensam yta för hemmanära kontorsplatser. De cirka 25 bostäderna som planeras kommer att upplåtas i bostadsrättsform.

– Vi vill låta vår kulturhistoria leva vidare genom att bevara traditioner och hantverk. Husen ska gå att underhålla med traditionell byggnadsvård och delar av planteringarna kommer att bestå av kulturarvsväxter så att dessa bevaras och sprids vidare, säger Rickard Stark.

– Vi har också skapat möjlighet för en mindre verksamhet på gården, kanske en småskalig gårdsbutik med kafé, odlingar och höns- och fårskötsel i mindre skala.

Gårdsbutiken är tänkt att vara öppen för pedagogisk verksamhet för skolor och förskolor. På Louisedals gård kan barnen lära sig om kulturhistoria, nyttodjur och kretsloppet.