Nyheter

Ovanlig kombo I Göteborg

Text: Kjell-Arne Larsson

I stadsdelen Sandarna i Göteborg har Hemsö uppfört generationsboendet Silverkällan. Grundskola och äldreboende som kombo, den första för Hemsö, men ytterligare en är färdigställd i Upplands-Väsby.

I Sandarna blir det skola F–6 för 400 elever och äldreboende med 100 platser. Genom samlokaliseringen nyttjas mark och lokaler effektivare. Tillagningskök, idrottssal mer mera kan användas gemensamt. Äldre människors närhet till liv och rörelse förbättras, och barnen får nära koppling till den äldre generationen. Under planeringen anlitades en skolpsykolog som expert.

Certifiering

Silverkällan certifieras med Miljöbyggnad nivå silver.

– Vi certifierar all nyproduktion med Miljöbyggnad Silver eller motsvarande certifiering på samma nivå, och för ett av våra projekt har det gjorts i kombination med NollCO2. Dessutom har vi egna hållbarhetskrav för alla byggen som omfattar exempelvis sociala aspekter och utemiljö, berättar Anna Sundbaum, miljöspecialist hos Hemsö. I utländska projekt använder vi internationella certifieringar som exempelvis BREEAM.

Som miljöbyggnadssamordnare för Silverkällan anlitas Bengt Dahlgren, och arbetet utförs av företagets medarbetare Mathilda Silva. Dessutom är Vestias egen KMA-ansvariga Christoffer Brask engagerad i projektet. För materialbedömning används SundaHus. Anna Sundbaum har arbetat övergripande med miljöfrågorna.

– Vår betygsambition med Miljöbyggnad var nivå Silver, förutom gällande indikatorn Energianvändning, där vi siktade på guld, men tyvärr når vi inte upp till den nivån, berättar Anna Sundbaum. Detta beror bland annat på ogynnsam formfaktor som visade sig svår att göra något åt.

Den preliminära certifieringen utfördes i tidigt skede, och i dagarna sätter konsulten igång med delverifiering för 13 av de 15 indikatorerna i Miljöbyggnad.

– Delverifiering har vi som rutin sedan ett par år. Det är enklare att genomföra den direkt efter slutbesiktning, medan alla engagerade personer har kunskaperna aktuella, menar Anna Sundbaum.

Hemsö är mycket nöjda med hur certifieringsprocessen för Silverkällan genomförs. Och det är också byggaren Vestia.

– Arbetet med miljöcertifieringen har gått bra, framförallt för att kraven på produkter och material har tagits med från början i projekteringen, säger Martin Stridh, platschef hos Vestia. Miljösamordnaren har varit ett mycket bra stöd. En stor fördel för byggproduktionen var att det hela gjordes rätt från början med certifieringen.

Andra slags utmaningar

Däremot var det andra utmaningar med byggproduktionen. Dels logistiken, dels att få fram material.

– Logistiken har varit väldigt besvärlig. På en del håll är det bara 1–2 meter mellan bygget och intilliggande vägar, fortsätter Martin Stridh. Det har varit mycket svårt att få plats att jobba med grundläggning och gjutning.

– Sedan har omvärldsfaktorer satt oss på prov, med först pandemin och sedan kriget i Ukraina. Dessutom drabbades vi genom konsekvenserna av att ett containerfartyg fastnade i Suezkanalen. Vi blev extremt påverkade av allt detta och fick ofta vänta på material.

Trots bekymren ser det – när detta skrivs – ut som att Vestia kommer att bli klar med bygget tid, med undantag av smärre kompletteringar. Överlämning till Hemsö är planerad till 15 december

FAKTA

Tidplan: juli 2020–december 2022

Byggherre: Hemsö Fastighets AB

Totalentreprenör: Vestia Construction Group AB

Arkitekt: What! Arkitektur HB

Kostnad: cirka 500 Mkr

PÅ bilden: På taket monteras solceller som minskar energinettot

Visionsbild: What! Arkitektur