Nyheter

Unikt boende tar form på Tallgården i Dösjebro

Mitt i Dösjebro ligger fastigheten Karlslund 1.11, i dagligt tal kallad Tallgården. Fram till januari 2022 var det ett särskilt boende på tomten. Nu ska Kävlinge kommun tillsammans med GBJ Bygg titta på hur Tallgården kan utvecklas till ett unikt kvarter med radhus och lägenheter som präglas av bykänsla och samvaro.

Tallgården byggdes redan 1926 och är en väldigt vacker byggnad som tar sitt intryck från den skånska bostadslängan. Den nya visionen för området tar fasta på platsens kulturhistoriska värde och bykänslan där alla hjälper alla. I förslaget ska den befintliga byggnaden bevaras och byggas om till ytsmarta lägenheter med en gemsamhetslokal. Framför huset byggs nya vitputsade radhus i samma stil och karaktär som huvudbyggnaden. Det blir också plats för trädgårdar, uteplatser och aktivitetsytor för samvaro och umgänge över generationsgränserna. Tanken är att bostäderna ska passa för singelhushåll, äldre par och barnfamiljer.

– Vi ser en stor potential i Tallgården med sitt centrala läge i byn. Här ska pensionären kunna trivas vid sidan av barnfamiljen, här ska den unga generationen kunna finna sitt första boende och här ska det nyfunna paret kunna starta sin livsresa tillsammans. Tillsammans är ett ledord som följer hela projektet, säger Per Sandberg, affärsutvecklare i Skåne för GBJ Bygg.

Den 5 december tecknade Kävlinge kommun ett markanvisningsavtal med GBJ Bygg som tagit fram ett visionsförslag på hur Tallgården kan utvecklas. Förslaget innebär att detaljplanen för området behöver ändras och därför måste Planutskottet ge klartecken för projektet, vilket man förväntas göra den 12 december. När ett godkänt planbesked finns kan arbetet med att ta fram en ny detaljplan ta vid.

– Det känns väldigt roligt att Tallgården kan leva vidare och vara med som en del i den expansiva utveckling av Dösjebro som nu pågår i byn. Hållbara bostäder för en bred målgrupp ligger väl i linje med hur vi vill utveckla hela vår kommun, säger Pia Almström, kommunstyrelsens avgående ordförande.

Ett tecknat markanvisningsavtal innebär att Kävlinge kommun ger GBJ Bygg ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering och förvärv av den anvisade fastigheten. När arbetet med godkända detaljplaner är klart, efter planprocessens samråd och granskningar, kan markanvisningsavtalet följas upp av ett marköverlåtelseavtal. Detta avtal reglerar villkoren för exploateringen och hur marken förvärvas.