Nyheter

Polargruppen Norr bygger padelgym på Porsön i Luleå

Text: Thomas Andersson

Nystartade bolaget och byggherren Polargruppen i Norr uppför en padelhall med gymkedjan Nordic Wellness som hyresgäst på Porsön nära Luleå Universitet.

– Redan i början på padeltrenden såg vi behovet av en hall i Luleå. Allteftersom projektet framskred så vred vi om det till ett padelgym, säger Polargruppen i Norrs ägare Johan Nilsson.

Porsön är en halvö och vital stadsdel i Luleå med Luleå universitet i centrum och fokus på kunskap, utveckling och ett rikt studentliv.

Det är här intill universitetet som totalentreprenören NCC Sverige på uppdrag av Polargruppen i Norr uppför en byggnad på totalt 3500 kvadratmeter. Med padelhall och gym i hyresgästen Nordic Wellness regi.

– När vi fick en marktilldelning från kommunen så hörde Nordic Wellness av sig till oss och var jätteintresserade av att hyra, berättar ägare Johan Nilsson, Polargruppen i Norr.

Den nya padelhallen på Porsön i Luleå kommer erbjuda fem inomhusbanor, en singelbana plus ett gym.

Detta på en kilformad byggtomt som redan från början var detaljplanelagd för idrottsändamål och som Johan Nilsson beskriver som ”ganska utmanande”. Mycket beroende på en elledning som förhindrar fullt utnyttjande av hela tomten.

– Men mig veterligen är det här en av få padelhallar som faktiskt kommer att stå på mark med permanent bygglov för padel och gym. Ganska många padelhallar står på industriområden där du har tillfälliga verksamhetsförändringar.

Gammal sjöbotten

Byggstarten med grundarbeten för padelhall med gym på Porsön i Luleå skedde tidigt hösten 2022. Pålningsarbetena avslutades i slutet på november.

– Luleå är ju gammal sjöbotten så det har varit pålning på upp mot 15 till 18 meter ner, tillägger Johan Nilsson, Polargruppen Norr.

Padelgymmet reses på gjutna betongfundament med stålstomme och sandwichelement.

Bottenplattan gjuts efter att bygget blivit vädertätt, vilket beräknas ske i januari 2023.

– Om allt går väl så ska de börja resa stålstommen nästa vecka. Tanken är att innan jul få det i princip vädertätt, rapporterar Johan Nilsson till Svensk Byggtidning i slutet på november 2022.

Den sammanhängande byggnadskroppen blir som högst 12 meter. Gymdelen i två våningar blir en aning lägre än padelhallen.

Största gymkedjan

Nordic Wellness är Sveriges största privata gymkedja med 300 anläggningar i hela landet och med sin hittills nordligaste anläggning i Umeå.

– De har mycket studenter som kunder och vill vara på alla stora universitetsorter. Anläggningen här i Luleå är bara ett stenkast från universitetet. Så vi har gått lite hand i hand med dem, som fått påverka ganska mycket hur lokalerna ska se ut, avslutar byggherren och Polargruppen Norrs ägare Johan Nilsson.

FAKTA:

Nybyggnad padelhall gym, Luleå

Tidplan: september 2022-juni 2023

Byggherre: Polargruppen i Norr AB

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Kostnad: 50 mkr

PÅ bilden: Den nya padelhallen med gym på Porsön i Luleå uppförs med stålstomme, sandwichelement och pålad grund på gammal sjöbotten.

Foto: Polargruppen Norr AB/NC