Nyheter

Största revideringen av Boverkets byggregler sedan de infördes

Text: Thomas Andersson

Samhällsbyggnadsbranschen ska nu ta ett större ansvar för brandskydd i den största revideringen av Boverkets byggregler sedan de infördes.

Svensk Byggtidning pratade med Brandskyddsföreningen, en allmännyttig ideell förening som, tillsammans med sina medlemmar och de lokala brandskyddsföreningarna arbetar och driver opinion för ett brandsäkert och hållbart Sverige.

Föreningens medlemmar är försäkringsbolag, industrier och branschföretag, bland annat byggbranschen samt myndigheter, skolor, sjukhus och annan offentlig verksamhet.

Vilken brandskyddsfråga är just nu mest aktuell?

– Det nya är att det pågår den största revideringen av Boverkets Byggregler sedan de infördes, inom alla områden, inklusive brandskydd, säger brandingenjör Ville Bexander på Brandskyddsföreningen.

På vilket sätt?

– Idén är att staten via Boverket i mindre utsträckning ska reglera byggandet och att samhällsbyggnadsbranschen ska ta ett större ansvar för lösningar och verifieringar för, i stort sett alla frågor, även brandskydd. Konkret betyder det en minimering av allmänna råd och hänvisningar till standard.

En omdiskuterad fråga har varit lagkrav på det förmodligen mest effektiva brandskyddet; sprinklersystem, vilket infördes för sjukhus och särskilda boenden i Boverkets byggregler, BBR, år 2011.

– Anledningen var att man såg att det tog för lång tid för den kategorin av människor att utrymma. Sprinklerskyddet går ju direkt på problemet. Installeras sprinklersystem lämnas utrymme för så kallade ”tekniska byten”. Då kan du göra avsteg från de ordinarie reglerna. Till exempel längre gångavstånd till utrymningsvägar.

Regelverk för vattendimma också på plats

Brandskyddsföreningen har också tagit fram ett svenskt regelverk för vattendimsystem. Vattendimma kan göra stor nytta och kan användas mer i framtiden som ett komplement och alternativ till vanliga vattensprinklers. Metoden går ut på att bekämpa och släcka bränder genom att sprida mycket små vattendroppar i det utrymme som ska skyddas.

Foto: Kerstin Riemer