Nyheter

Historiskt med ny årsring till Lunds Domkyrka när torntaken renoveras

Text: Niclas Svensson

Det är ”Lunna pågar” som de kallas i folkmun – tornen som nu genomgår en omfattande renovering vid Lunds Domkyrka, som är en historisk klenod av stora mått. I mars i år lyftes tornen ned för placering i Lundagård, och när domen firar 900-årsjubileum år 2023 kommer de åter på plats.

Det blir en högintressant och energisprakande intervju med Mats Persson, Domkyrkokamrerare (motsvarande VD) vid Lunds Domkyrka om den spännande och samtidigt omsorgsfulla renovering som nu pågår. En historisk händelse. Vid starten som bestod i en besiktning av skicket på tornet i sin helhet, var det emellertid inte så muntert.

– Nej, det var en ganska jobbig och tuff inledande period 2019-20 när vi insåg digniteten i den renovering vi stod inför. Blyplåtarna på tornet var inte så säkra som vi hade trott, vilket gjorde att vi kunde konstatera att murkrönen hade fått skador, och att ha kvar plåtarna betydde i sin tur risk för ytterligare skador på underliggande konstruktion och murverk, säger Mats Persson.

Därför inleddes arbetet med att på plats uppe i tornet göra plåtarna täta. Därefter kunde skadorna på murkrönen (som tornen står placerade på) åtgärdas och pågår för närvarande. Innevarande år 2022 – närmare bestämt under två datum den 21 och den 23 mars – så lyftes torntaken ned för att renoveras på marken.

1500 personer kom för att se ”lyften”

Underhållsplanen har tagits fram av domkyrkoarkitekten Erik Wikerstål tillsammans med Tyréns, och grunden i arbetet handlar om att säkerställa att Domkyrkan i Lund kan fungera i många sekler framöver. Och för att manifestera ingreppet som görs nu vid 2020-talets början, kommer också en så kallad tidskapsel att placeras någonstans i tornet. I tidskapseln kommer dokument att placeras, med en redogörelse för tornets renovering, vilka som varit med och ett antal tidningar från de datum då tornen lyftes ned.

– Ja, det har på alla sätt och vis känts högtidligt. Alla som varit inblandade gör verkligen sitt yttersta måste jag få säga. Och intresset har varit överväldigande. Vi hade ett samtal med den lokala polismyndigheten om huruvida det var lämpligt att ha polispersonal på plats när vi lyfte ner torntaken i mars. Det behövdes, för vi trodde inte våra ögon när 1500 personer kom för att se ”lyftet”, säger Mats Persson.

Domkyrkan påbörjas i slutet av 1000-talet

Lunds Domkyrka har anor från 1080-talet då bygget av domkyrkan hade påbörjats enligt ett gåvobrev från 1085 av den danske kungen Knut den helige. Lund fungerade som ärkebiskopssäte för hela Norden. Att det nu talas om 900-årsjubileum, har sin grund i en notering om att kryptans högaltare invigdes år 1123. Tornen är däremot av betydligt senare tid, närmare bestämt byggdes de 1860-80 under ledning av arkitekten Helgo Zettervall (1931-1907).

Vid denna tid genomfördes en stor förnyelse av hela västpartiet, de medeltida tornen revs och ersattes av nya med spetsigare torn. Domkyrkan skulle få en mer enhetlig, romansk utformning, var grundtanken. Och det är dessa torn som suttit på sin plats sedan 1880-talet som nu är föremål för renovering.

Placering i Lundagård

Av bland annat arbetsmiljöskäl och för att mer effektivt kunna renovera torntaken har de lyfts ner från Domkyrkans torn och under arbetsperioden placerats i Lundagård. Anledningen var också att de murkrön taken varit placerade på hade betydande skador vilket krävde renovering.

– Enkelt uttryckt så renoveras murkrönen på plats, medan vi tillsammans med alla duktiga medarbetare har tagit hand om torntaken marken. Ett skydd har givetvis funnits på plats både över torn och taken på marken, för att skydda strukturen från väder och vind, säger Mats Persson.

Det som görs konkret är att den befintliga stålkonstruktionen i torntaken ses över, där vissa delar byts ut medan andra rengörs från rost. Det nuvarande innertaket förnyas och de befintliga blyplåtarna byts ut mot rostfria plåtar. Eftersom bly har en negativ miljöpåverkan för bland annat dagvatten, så byts dessa delar ut och det nya yttertaket kommer att bestå av tennbelagda plåtar av rostfritt stål. Efter ett antal år kommer de nya plåtarna att få en gedigen patina och kommer att efterlikna det klassiska blytaket, men utan de negativa miljöeffekterna.

En ny årsring tillfogas Domkyrkan

I en Domkyrka med en nästan tusenårig historia, så har det skett förändringar, tillbyggnationer och renoveringar under århundradenas lopp. Varje åtgärd har givit en ny årsring, vilket även tornrenoveringen åren 2019-23 förstås kommer att blir ett modernt exempel på.

– Alla som varit involverade i detta historiska uppdrag uppvisar en unik kompetens och ett gediget engagemang. Samarbetet med såväl domkyrkoförsamlingen som ansvariga entreprenören Thage i Skåne AB och även övriga inblandade från Länsstyrelsen och Tyréns har fungerat fantastiskt väl. Hela arbetsgruppen har verkligen visat byggnaden respekt och med omsorg tagit sig an uppdraget att ge Lunds Domkyrka en mångårig framtid, säger Mats Persson.

Fakta om projektet:

Byggherre: Lunds Domkyrkoförsamling

Byggherreombud: Lunds Domkyrka

Totalentreprenör: Thage i Skåne AB

Samarbetspartners: Tyréns, Länsstyrelsen m.fl.

Foto: Lunds Domkyrka/Gunnar Menander