Nyheter

Nya mötesplatsen i Göteborg ska locka till kreativitet och inspiration

Kulturhuset i Bergsjön är den nya mötesplatsen i Göteborg med stort fokus på social hållbarhet och integration. Här uppmuntras det egna skapandet genom olika aktiviteter och ledordet stavas kultur. Arkitekturen är nyfiken och lekfull, som tillsammans med sin omgivning samverkar på ett inspirerande plan. Stora glasade partier öppnar upp byggnaden och låter den kreativa inomhusmiljön samspela med utomhusmiljön. SAPA har via GlasLindberg Fasad AB levererat fasader, fönster och dörrar i aluminium till projektet.

Området Bergsjön i Göteborg har sedan tidigare haft en önskan om ett kulturhus som har i syfte att gestalta en mötesplats för alla. Efter fler år av väntan och utredningar blev det 2013 beslutat att projektet skulle genomföras. Kulturhuset stod klart hösten 2022 och här samsas nu allt från ateljéer och bibliotek till musikstudio och café.

En korg full av kultur

Kulturhuset är en del av storsatsningen ”Program Bergsjön”, där just kulturhuset är en del av programmets fokus på ”social hållbarhet och integration”. När valet av arkitektfirma och vem som skulle få i uppgift att gestalta projektet skulle göras, anordnade stadskontoret en arkitekttävling där vinnaren blev ”kulturkorgen” av Sweco Arkitekter. Uppgiften var att utforma ett hållbart kulturhus som är funktionellt men samtidigt har en hög arkitektonisk kvalitet.

– Ledorden för vårt arbete har varit lekfullhet, nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi har sett framför oss att Kulturhuset ska ha karaktären av ett färgstarkt och välkomnande vardagsrum som berikar och tar hand om sin närmiljö på ett genomtänkt och lekfullt sätt. Kulturhuset är som en korg för kultur som ska förgylla vardagslivet. En korg som samlar och bär kulturella uttryck i en reell och symbolisk mening, säger Margareta Diedrichs, ansvarig arkitekt från Sweco.

Bidraget till Kulturhuset i Bergsjön vann 2017 kategorin ”Framtida projekt – Kultur”, på World Architecture Festival (WAF) i Berlin, vilket är ett tydligt bevis på vikten av en kreativ och inspirerande miljö för kulturhus i städer.

Kreativitet och öppenhet för alla besökare

Kulturhuset i Bergsjön har med sina tre våningar en yta på närmare 3000 m2. Här sprudlar det lekfullhet och nyfikenhet. Målgruppen är både stora som små och byggnaden är fylld med aktiviteter som både kan göras individuellt och tillsammans med andra. Det finns ateljéer, bibliotek, grupprum, keramik- och musikstudio, café, utställningshall och en magnifik scen där musik, dans och teater kan utföras. Även en lokal som ger möjlighet för filmvisning och fest för människor upp till 150st. Här finns helt enkelt en rad möjligheter för kreativa stunder.

– Redan i tävlingsskedet jobbade vi i ett team med olika kompetenser, vilket har varit viktigt för att få med alla aspekter. För Kulturhuset Bergsjön handlar det inte bara om en byggnad utan även om torg, vistelseytor, sociala rum och rum för kreativ verksamhet. Att Kulturhuset nu står på plats och är invigt för allmänheten känns väldigt speciellt och roligt, säger Margareta Diedrichs.

Kulturhuset Bergsjön är ett av tre Higab-projekt som är en del av Göteborgs 400-årsjubeleum. Higab är byggentreprenörer till Kulturhuset där jubileumssatsningen innebär extra fokus på att skapa levande, attraktiva och inspirerande mötesplatser i Göteborg.

Glasfasader bjuder in till öppenhet

SAPA har med hjälp av GlasLindberg Fasad AB levererat fasader, fönster och dörrar i Hydro CIRCAL aluminium till projektet. Hydro CIRCAL är ett cirkulärt aluminium som innehåller minst 75% återvunnen aluminium ifrån tidigare produkter.

Genom att välja stora glasade ytor har man lyckats skapa en välkomnande och transparent känsla av Kulturhuset Bergsjön. Insidan kan samspela med utsidan genom generösa glas och kulörerna på aluminiumprofilerna ger ett livfullt uttryck med sina olika paletter.

Fakta:

SAPA-produkter: Fasad Sapa 4150, dörrar Sapa 2086, fönster Sapa 1086.

SAPA-producent: GlasLindberg Fasad AB

Arkitekt: Sweco Architects

Byggentreprenör: Higab

Foto: Bert Leandersson