Nyheter

Trevian-utvecklat bostadsprojekt får grönt ljus

Trevians bostadsutvecklingsprojekt i Tapiola, Finland, har fått ett juridiskt bindande planbeslut från Esbo stad. Bostadskvarteret kommer att byggas i ett av de mest värdefulla områdena i Esbo och ersätter ett sedan länge vakant kontorshus, vars öde har avgjorts genom en noggrann myndighetsgodkännandeprocess.

Kvarteret, mitt i ett parkområde intill handelscentrumet, är utformat för att kombinera ett högkvalitativt stadscentrum med närhet till naturmiljön. Trevian har i samarbete med myndigheterna skapat en ny värdehöjande utvecklingsriktning genom en framgångsrik områdesplaneändring.

Innan den togs under Trevian förvaltning hade fastigheten i centrala Tapiola länge varit ett frågetecken för områdets fastighetsutveckling. Ombyggnadsprocessen för den tidigare kontorsfastigheten har genomförts på ett målmedvetet och kontrollerat sätt av Trevian i linje med områdets kulturella och arkitektoniska värde. Det här fallet är ett bra exempel på ett väl genomtänkt förhållningssätt till en standardiserad och fungerande zonindelningsprocess. Det kan ta lite tid, men den tiden är förutsägbar. 

Eftersom planbeslutet trädde i kraft den 27 oktober 2022 kan nu en mer detaljerad arkitektonisk gestaltning påbörjas som nästa steg i projektet.

Efter det godkända planbeslutet kommer den tidigare kontorsbyggnaden att ersättas med ett bostadskvarter. Trädgårdskvarteret ligger intill det centrala handelsområdet och är planerat med respekt för omgivande naturmiljö och framtida stadsutvecklingsmöjligheter. Bostadshus av olika höjd kommer att placeras rymligt i landskapet. Den högsta av byggnaderna, med tio våningar, kommer att erbjuda havsutsikt i söder från de översta våningarna. Totalt kommer kvarteret att innehålla cirka 400 nya lägenheter.

– Vi har tillfört fastigheten ett betydande värde genom den framgångsrika planändringen. Samarbetet med myndigheterna i Esbo stad har varit positivt och konstruktivt; vi uppnådde det resultat och de mål vi förväntade oss. Vårt utvecklingsprojekt kommer att skapa en levande, samhällsfokuserad plats att bo i hjärtat av Tapiola som kompletterar arkitekturen i Finlands mest kända trädgårdsstad och tar hänsyn till det nationella landskapet, säger Kim Särs, affärschef för bostadsfastigheter på Trevian Asset Management.