Nyheter

Förskola i harmoni med skogsmiljön

Text: Kim Hall

Svängsta förskola ligger naturskönt vid skog och sjö. Den byggdes 1972 och har byggts till i omgångar. År 2020 moderniserades tillagningsköket och då behovet av fler avdelningar uppkom, till följd av att antalet boende i Svängsta blev fler, beslutade Karlshamns kommun att bygga till förskolan med ytterligare två avdelningar, personalutrymmen och teknikutrymme.

Arbetet med tillbyggnaden, som omfattar totalt 1 070 kvadratmeter, pågår. Förskolan kommer att innehålla åtta avdelningar för barn från ett- till fem år. Varje avdelning har hand om 12-22 barn beroende på ålder och om det är småbarns- eller syskonavdelningar.

Tillbyggnaden har två våningsplan, med avdelningarna placerade på plan ett och personaldelarna samt teknikutrymmen på plan två.

– När vi gjorde renovering av tillagningsköket utökades köksytorna och man var tvungen att ta personaldelarna. Dessa delar ryms nu i den nya tillbyggnaden, säger Bodil Gustafsson, byggnadsingenjör och projektledare för projektet.

Byggprojektet startade i januari 2022 och beräknas vara klart hösten 2023. Konstruktionen består av gjuten platta på mark, tegelfasad med trädetaljer och papptak.

– Och vi kommer att installera solcellsanläggning på taket, tillägger Bodil Gustafsson.

I samband med att köket år 2020 byggdes om till ett tillagningskök för cirka 160 portioner, valde förskolan att hoppa över gemensam matsal och i stället låta barnen fortsätta äta på sina respektive avdelningar. 

Utemiljön, huvudsak skogsmiljö, kommer att tas tillvarata. Utemiljön är en viktig del för barnens pedagogiska utveckling.

– Vi har haft markkonsulter som har utformat utemiljön. Förskolan ligger i en naturskön miljö med skogen runtomkring. Det gör att barnen har en naturlig lekmiljö som vi önskade bevara. Lite nya lekredskap, sandlådor, bilbana, labyrinter med mera, tillkommer, liksom lågväxande växter samt ny belysning. Det kommer också att byggas trädäck, säger Bodil Gustafsson.

Ambitionen i projektet har varit att skapa egen karaktär där ekonomi och byggande, omhändertagande, upplevelse, helhet samt miljö- och barnvänlighet, varit viktiga parametrar. Inomhusmiljön är enkel, vilsam, genuin och hållbar.

Inomhusmiljön präglas av sunda material som inte innehåller några kemikalier. Man har även valt så kallade akustikundertak som standard och träullit. Inomhusväggarna med träribbor i olika djup absorberar och diffuserar ljud, samtidigt som de ger ett mjukt och naturligt intryck.

– Träpanel som fondväggar är ett robust material som bidrar med värme och genuinitet. I övrigt har vi målad väv på gips, tillägger Bodil Gustafsson.

Våtutrymmen och hall har klinker. Övriga golv har plastmatta. Fasaden utomhus är klädd med bruntonad tegel, i samklang med befintlig miljö och tallskogen, samt träpanel.

När antalet barn i Svängsta blev fler beslutade Karlshamns kommun att modernisera och expandera förskolan med fler avdelningar. Ambitionen var att förskolan skulle få en egen karaktär och upplevas som omhändertagande.

FAKTA:

Om- och tillbyggnad Svängsta förskola, Karlshamn

Tidplan: januari 2022–hösten 2023

Byggherre: Karlshamns kommun

Totalentreprenör: Dynacon Construction Blekinge AB 

Arkitekt: JAARK AB 

Kostnad: 25 Mkr 

Foto: Roger Karlsson