Nyheter

Enklas Hem förvärvar byggrätter i Västervik

Enkla Hem har ingått i ett avtal om förvärv av byggrätter för bostadsutveckling med en total bruttoarea (BTA) om ca 35 000 kvadratmeter i Gåserum, Västervik kommun. Detaljplanen innefattar radhus och flerbostadshus.

Enkla Hem bedömer att BTA uppgår till ca 35 000 kvadratmeter. Detaljplanen innefattar radhus och flerbostadshus i olika upplåtelseformer. Detaljplanen planerar att gå ut på samråd runt årsskiftet 2022/2023 och enligt den preliminära tidplanen beräknas vinna lagakraft början på 2024. Bostäder skulle då kunna börja byggas under andra halvåret på 2024.

– Vi fortsätter att växa ytterligare och förstärker vår närvaro i Västervik. Detta ligger i linje med vår etableringsstrategi. Denna kommun är betydelsefull för Enkla Hem och vi ser fram emot att driva arbetet med detaljplanen tillsammans med säljaren och får vara med att utveckla visionen för detta fantastiska område som har en väldigt vacker skogsmiljö. Det är ett kanon läge med närhet till natur, kommunikationer, förskola och skola. Byggrätten har även en attraktiv och välbalanserad bostadsbebyggelse från småhus till flerbostadshus i flera olika våningar, säger Emanuel Vardi, VD för Enkla Hem.

Born Advokater var rådgivare till köparen. Deloitte var säljarens rådgivare. Affären är en bolagsaffär och tillträde sker i samband med lagakraftvunnen detaljplan.

– Vi lever i oroliga tider men samtidigt så finns det ett behov av att förvärva byggrätter då detta är dels en av få nyckelfaktorer för att kunna visa på tillväxt i fastighetsbolag, dels när det väl vänder så vill vi stå väl rustade för att accelerera bostadsbyggandet. Vi känner oss trygga med ett sådant förvärv och det är i linje med vår nuvarande affärsstrategi som har omorganiserats pga. rådande marknadsläget. Utöver det ser vi även att utbudet på byggrätter i kommunen är relativt låg, vilket är ett generellt ”problem” i mindre växande kommuner, berättar Emanuel Vardi.