Nyheter

Nu ska ödehusen i Boden väckas till liv

I Råne och Vitå älvdalar finns drygt 550 hus som står tomma, enligt en inventering som utfördes 2021. Nu kan ödehusen få nytt liv. Bodens kommun har beviljats medel för att fortsätta projektet och aktivera husen tillsammans med lokala krafter och Luleå kommun.

I det kommunöverskridande projektet Växa tillsammans har Bodens kommun, medborgarkontoret Råneå, Luleå kommun och RÅEK (Råne älvdalsrådet i Gunnarsby församling ekonomiska förening) utfört en inventering av ödehus i byarna i Råne och Vitå älvdalar under 2021. Resultatet blev att drygt 550 obebodda hus i varierande skick identifierades.

Hösten 2021 skickade Bodens kommun in en ansökan till Spira Mare om ytterligare medel för att fortsätta projektet och aktivera husen. Nu har Jordbruksverket godkänt ansökan och kommunen får en dryg miljon till nästa steg, Växa tillsammans II.

– Det är ju fantastiskt roligt! Den stora grejen är att Boden och Luleå gör den här stora satsningen över kommungränsen och gör det tillsammans så att det blir en gemensam lösning. Vi har ju en enorm efterfrågan på hus och tomter, säger Jenny Engström, verksamhetsledare på RÅEK, som arbetat med inventeringen.

Fastigheter aktiveras

I ett första steg ska en projektledare med god lokalkännedom upphandlas. Denna ska arbeta i projektet tillsammans med en halvtidstjänst på medborgarkontoret Råneå. Med start i november 2022 och 16 månader framåt ska fastighetsägare kontaktas för dialog, men också lantmäteriet, byggfirmor, mäklare och andra bostadsförmedlare. Målet är att 10 procent av fastigheterna ska ha lagts ut till försäljning eller börjat renoveras innan projekttidens slut.

– En del av husen är faktiskt redan sålda. Människor som har hört om projektet har ringt oss och frågat och så har vi kopplat samman dem med fastighetsägare som vi visste kunde tänka sig att sälja. Men den stora massan med fastighetsägare har vi ännu inte kommit i kontakt med, säger Jenny Engström.

Till projektet hör också workshops, kommunikation och utveckling av en digital portal som ska integreras i kommunernas befintliga inflyttningsservice. Två år efter avslutat projekt ska ytterligare 5 procent av fastigheterna varit föremål för någon insats och fem år efter projektets slut ska minst 60 personer bo i fastigheterna.

– Bodens kommun ska leva och utvecklas i varje del och det är många som vill bosätta sig på vår fina landsbygd. Det här fantastiska projektet, som syftar till att tomma hus återigen ska bli bebodda, kommer att gjuta ännu mer liv i Gunnarsbyområdet och Råne älvdal, säger Claes Nordmark, kommunalråd, Bodens kommun.

Ska öka inflyttningen

Syftet med projektet är att öka inflyttningen i kommunerna och bidra till en levande landsbygd. Det finns ett stort bostadsbehov utanför tätort i både Boden och Luleå kommun och bristen förväntas bara öka i och med inflyttningen kopplad till den pågående gröna samhällsomställningen. Det problemet ska detta projekt bidra till att lösa.

– Kan vi aktivera 50 hus så kommer det att skapa inflyttning. Det här kan verkligen kopplas till samhällsomställningen, inflyttning och delprojektet Leva och bo, men också till våra ambitioner att skapa utveckling utanför tätorten. Vi vet att folk vill flytta hit, både de som kommer utifrån och de som vill lämna tätorten, säger Patrik Lindahl, projektsamordnare på Bodens kommun.

De identifierade fastigheterna finns i 60 byar i Gunnarsby församling och Råne älvdal i Bodens kommun samt Råne och Vitå älvdalar i Luleå kommun. Växa tillsammans är inspirerat av det framgångsrika konceptet Hej hemby i Tornedalen som belönades med utmärkelsen Placebrander of the year 2022.

– I Gunnarsbyområdet har vi hittat ungefär 100 ödehus. Om några blir renoverade och någon flyttar in betyder det mycket, dels ur ett hållbarhetsperspektiv men det ser också trevligare ut i bygden. Vi hoppas också att vi kan inspirera privata fastighetsägare att stycka av byggbara tomter, säger Jenny Engström.