Nyheter

De vann årets största stadsplanetävling

Tävlingen om den nya stadsdelen Katrineberg i Karlstad är nu avgjord och juryn håller Okidoki och 02 Landskap som vinnare.

– Så fint och personligt förslag och med Bea Dryselius grymma bilder är det inte konstigt att juryn gillade detta, säger Rickard Stark, arkitekt på Okidoki.

I tävlingen ingick bland annat uppdraget att gestalta ett nytt torg, skapa möjligheter för ett hållbart levnadssätt, formge en ny stadsdelspark, ge plats för 1 500 bostäder och gestalta strandzonen med strandskydd och naturvärden i beaktande.

Området ska uppfattas som attraktivt och trivsamt och ha en egen identitet, vilket juryn anser att det vinnande bidraget verkligen lyckats med: 

”En varierad och upplevelserik stadsdel som skapar attraktiva grönområden för alla Karlstadsbor […] Särskilt bra har de varit på att lyfta och utveckla de allmänna platserna. Både att tillgängliggöra stranden och skogen men även utformningen av en ny park och ett torg. Kvarter med bra mått, lagom tätt gatunät, ger användbara innergårdar. Måttfull skala och fin variation på bebyggelsen.”

– Det är extra roligt att kommunen uppskattade hur förslaget är uppbyggt kring stora gårdar med mycket grönska, vilket vi tror är grundläggande för den här typen av stadsmiljö säger Martin Nordahl, stadsbyggnadsstrateg på Okidoki Arkitekter.  

Tävlingen är startskottet för detaljplanearbetet, och det vinnande bidraget kommer ligga till grund för detaljplaneläggningen. Okidoki kommer att hjälpa kommunen i den fortsatta processen med att förverkliga området.

 Illustration: Bea Dryselius