Nyheter

Arkitekter skissar för ett vardagsliv i Ukraina

Trots att bomberna faller i Ukraina pågår en form av vardagsliv. För att stötta sina ukrainska kolleger i arbetet med bostadsbyggande och stadsplanering driver Sveriges Arkitekter projektet Framtidsbilder för Ukraina.

Civilsamhället behöver fungera även i krigstider och det gäller också Ukraina. Bland annat byggs upp till 100 000 bostäder färdigt under året. Fysisk planering har en viktig roll, liksom för att sörja för internflyktingarna, som FN uppskattar till cirka sju miljoner. Torsdagens öppna rum redovisar idéer om hur bostadssituationen ska lösas för de ukrainare som är på flykt i sitt eget land, liksom hur bostadsbyggandet ska organiseras när kriget är slut.

– Med Framtidsbilder för Ukraina ger vi våra medlemmar möjlighet att knyta kontakt med landets arkitekter. Vi hoppas att samarbete i planerings- och arkitekturfrågor kan vara ett sätt att stärka Ukrainas förmåga att organisera sig som samhälle, säger Pehr Mikael Sällström, Sveriges Arkitekter.

Fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter samarbetar med Ukrainas arkitektförbund NSAU i projektet. Utgångspunkten är att en återuppbyggnad även är en ombyggnad, och kräver en reflektion kring hur demokratin Ukraina kan utvecklas på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Sveriges Arkitekter erbjuder seminarier och workshops kostnadsfritt för sina ukrainska kolleger, i Sverige och Ukraina, för att underlätta deras kreativa idéprocesser om hur landet ska återhämta sig efter kriget. Det är också en möjlighet att förmedla läget i landet utifrån ett arkitektperspektiv.

– Vi tror på att blanda olika aktörers engagemang och kompetenser i komplexa projekt. Därför välkomnar vi de som vill engagera sig för Ukrainas framtid att besöka vårt projektrum Ukraine Work Space, säger Anders Bergmark, Färgfabriken.

Framtidsbilder för Ukraina pågår under hösten 2022 och under hela 2023. Bostäder är det första temat, de kommande är kulturarv, identitet och hållbar planering.

Sveriges Arkitekter driver projektet i dialog med riksarkitekt Helena Bjarnegård, Boverket, Arkdes, Riksantikvarieämbetet och Göteborgs stad samt med stöd av Svenska institutet.

Foto: David Peterson