Nyheter

Byggbranschen: är den skyddad mot cyberattacker?

Cyberattackerna blir värre och värre för varje år som går, men de ökar även i antal. Förr i tiden var det endast ett fåtal branscher som drabbades, men numera drabbas de flesta sektorer, även de delar av näringslivet som vi först trodde inte skulle kunna angripas av hackare.

Detta skapar självklart många problem i samhället, inte minst för företag som hanterar större mängder data, eller de som förlitar sig på teknologi för att driva sina verksamheter. I värsta fall kan detta leda till stora förluster för företagen och deras kunder.

Många sektorer attackeras, även byggbranschen

Förr i tiden var det i princip endast IT-sektorn som drabbades av diverse cyberattacker. Men i takt med att de cyberkriminella utvecklar sina metoder, tillsammans med det faktum att fler sektorer använder avancerad teknik för att driva sina verksamheter, är allt fler branscher och företag utsatta för de risker som finns online.

Numera är till och med byggbranschen hotad av många olika typer av cyberattacker. Här används bland annat ransomware för att lura till sig pengar genom att låsa byggföretagens enheter och utrustning. Men det används även andra typer av virus som kan orsaka förseningar och dataläckage. I värsta fall kan ett intrång till och med äventyra säkerheten för de som jobbar, vilket kan leda till skador och till och med dödsfall.

Därmed är det av yttersta vikt att även byggbranschen tar cybersäkerheten på allra högsta allvar.

Vanliga anledningar till att intrång sker i byggbranschen

Nedan är vanliga anledningar:

Hård- och mjukvaran är inte uppdaterad

Ett av de vanligaste misstagen som företagen gör är faktiskt något de inte gör. De uppdaterar inte sin hård- och mjukvara på ett bra sätt, vilket resulterar i att säkerhetsbrister inte åtgärdas. De cyberkriminella känner självklart till vilka brister som existerar i ett visst system, och tvekar inte när det gäller att utnyttja dem för sin egen vinning.

Av den anledningen är det viktigt att företagets enheter och system är uppdaterade enligt de senaste standarderna, gärna så fort de nya uppdateringarna finns tillgängliga.

Dålig hantering av lösenord

Svaga lösenord är tyvärr fortfarande vanligt, trots att det idag finns mer än tillräckligt med information för hur man skapar ett säkert lösenord online. Detta gör att hackare får en enkel väg in på konton och system, något som i värsta fall kan få katastrofala konsekvenser.

Av den anledningen är det viktigt att samtliga konton som är kopplade till företaget använder säkra lösenord för att på så sätt göra det så svårt som möjligt för de cyberkriminella.

Osäkra anslutningar

Osäkra anslutningar är en vanlig anledning till att byggföretag råkar ut för intrång. Ett dåligt konfigurerat nätverk gör det busenkelt för hackare att få tillgång till filer, information eller till och med hela enheter, vilket är anledningen till varför det är så viktigt att ta detta på allvar.

Många företag använder en VPN för att skydda sig, vilket är ett utmärkt alternativ. Här krypteras all trafik, samtidigt som de anställda kan surfa anonymt på internet. Ett antivirusprogram kan också vara ett bra alternativ, om det inte redan är inbyggt i den VPN-tjänst som företaget använder sig av.