Nyheter

Tornet förnyar Axelsbergs centrum

Axelsbergs centrum i Stockholm är ett 1960-talscentrum. Fastighetsägaren Lennart Ericsson Fastigheter har nu fått igenom en ny detaljplan som utöver upprustning av centrumet innefattar en ny 23-våningsbyggnad. PE Teknik & Arkitektur bidrar med kompetens inom el- och telesystem samt energieffektiva lösningar för hållbart byggande.

Axelsbergs centrum, som även kallas Hägerstens torg, ligger i ett attraktivt närförortsläge men har under lång tid varit i behov av upprustning. Genom den nya detaljplanen ska centrumet utvecklas med cirka 120 nya bostäder, fler verksamhetslokaler och ett upprustat centrumområde. Den nya bebyggelsen innefattar ett nytt landmärke för Axelsberg i byggnaden Tornet.

Det nya höghuset får 23 våningar med bostäder samt kommersiella lokaler i de nedre våningsplanen. Utöver Tornet byggs även ett eller ett par nya våningsplan på befintliga byggnader vid centrumet. I syfte att säkerställa de bästa lösningarna från ett tidigt skede har byggherren i detta projekt redan från början valt att samarbeta med en entreprenör, Reomti.

Energieffektiva lösningar

PEs konsulter arbetar nu med att ta fram systemhandlingar för höghusets el- och telesystem. Fastighetsägaren sätter hållbarhet högt i projektet och för PEs arbete innebär det bland annat förslag på hur solceller kan placeras på byggnader, att planera laddningsmöjligheter för elbilar i parkeringsgaraget samt planera energieffektiva belysningsstyrningar.

Experter på höga hus

– Tornet kommer att ge Axelsbergs centrum en helt ny identitet, vilket innebär att alla vi som jobbar i projektet känner ett särskilt ansvar. På PE har vi spetskompetens inom höga byggnader och stor erfarenhet av liknande projekt. Att bygga på höjden medför alltid speciella utmaningar vad gäller el- och telesystem. Bland annat krävs det att man planerar för en reservkraftsanläggning för att säkerställa drift av räddningshissar med mera om strömmen bryts, säger Johan Lundh, sektionschef och ansvarig för uppdraget på PE.

FAKTA:

Tornet, Axelsbergs centrum
Fastighetsägare: Lennart Ericsson
Entreprenör: Reomti
El, tele, säkerhet, reservkraft: PE Teknik & Arkitektur
Arkitektur: Jägnefält Milton