Nyheter

Modernt och genomtänkt hus som möter miljökrav

I Västerås har man länge haft enheterna i individ- och familjeförvaltningen utspridda i olika lokaler runtom i staden. Men inte längre. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har tillsammans med NCC och & Cetera Arkitekter AB byggt ett modernt och genomtänkt hus som möter miljökrav och skapar trygghet för såväl besökare som personal.

För att dessutom förenkla fasadunderhållet valde man fasader i tegel och puts, samt att klä fönsternischerna med träliknande fasadskivor från Rockpanel – ett bra val ur såväl ett praktiskt som estetiskt perspektiv.

2017 gick Västerås Stad i gång med sökandet efter en hyresvärd som kunde hjälpa till att samlokalisera och få in alla socialtjänstens enheter under ett och samma tak. SBB gick vinnande ut ur upphandlingarna och tillsammans med NCC och & Cetera Arkitekter AB har de lyckats att bygga ett modernt kontorshus som känns både tryggt och välkomnande.

För att förvaltningen inom SBB skulle undgå för mycket fasadunderhåll valde man att använda tåliga material. Gestaltningsmässigt är byggnaden delad i två delar, där den ena delen har en tegelfasad och den andra är putsad. Man valde dessutom att ersätta de planerade träribborna i fönsternischerna med spårade och frästa lameller av skivmaterial från Rockpanel, som tack vare vacker ådring och genomtänkt design ser ut som trä – samtidigt som det är i stort sett underhållsfritt.

Tryggt och inkluderande

Under processen var SBB mycket måna om att sätta sig in i vad staden behövde. Man ville ha ett hus som hade en blandad bebyggelse runtomkring med goda kommunikationsmöjligheter. Dessutom skulle det kännas tryggt. Maria Liderås, Regionchef på SBB, berättar:

– Om man behöver söka hjälp så ville vi att de skulle mötas av ett tryggt utrymme där man inte känner sig uttittad. Man ska kunna komma in och anmäla sig, få ett genomtänkt och välkomnande bemötande, och sedan ta sig vidare in i olika delar av huset beroende på behov. Vi ville även ha en modern gestaltning som matchar platsen, med material som man känner igen men som inte känns vräkiga. Det ska vara en lugn och inkluderande plats, vilket jag tycker att vi har lyckats med.

Gedigna material med fokus på hållbarhet

Byggnaden har certifierats i Miljöbyggnad Silver, en certifiering där bland annat materialet kommer i spel. Maria Liderås förklarar:

– Vi ville ha ett klimatsmart hus som samtidigt ser gediget och robust ut, därför valde vi tegel- och putsfasader. Vi behövde dessutom ha djupa fönsternischer för att klara certifieringens krav, då man även kollar på inomhusklimatet. I dessa fönsternischer ville vi först ha träribbor, men som fastighetsförvaltare är det en dålig idé eftersom dessa måste underhållas. Därför letade vi efter ett hållbart material som ser ut som trä, men som är mer underhållsfritt. Då hittade vi Rockpanel, som erbjöd hållbara fasadskivor som dessutom bidrar till att byggnaden kunde miljöcertifieras.

Hon kompletteras av Carina Lindelöv, ansvarig arkitekt på & Cetera Arkitekter AB:

– Vi har valt att ha träribbor vid bottenvåningen och miljöhuset, och ville inte helt släppa tanken om att fönsterribborna skulle hänga ihop med dessa. Därför var vi glada över att vi kunde spåra och fräsa ut trälameller av Rockpanels skivmaterial. Vi testade först att montera dem stående, men på grund av ådringen såg det onaturligt ut. Därför monterade vi dem liggande och skarvade i stället, och det blev mycket bättre. Det skapade en varm känsla som gick ihop med ribborna vid entrén.

Carina Lindelöv fortsätter:

– Som arkitekt vill man jobba med äkta material så mycket som möjligt, men jag tycker att det är kul att det finns bra alternativ som Rockpanel Woods när det inte går. Det är inte äkta trä men är tillräckligt likt, så det fungerar ändå bra gestaltningsmässigt och håller sig fint även i framtiden – även utan underhåll. De är dessutom hållbara och passar in bra i Miljöbyggnadscertifieringen.

NCC var totalentreprenörer och hade en stor roll i arbetet att hitta ett alternativ till träribborna. Patrik Widerönn, projektchef på NCC, avslutar:

– Vanliga träribbor hade blivit kostsamt och jobbigt att underhålla. Därför letade vi efter alternativ. Till slut landade vi på Rockpanel, eftersom det var ett flexibelt material som kunde kapas och fräsas. Skivorna var dessutom färdigkapade när de levererades och därför gick montaget snabbt och enkelt. Vi är jättenöjda.