Nyheter

Arkitema satsar på stadsutveckling i Göteborg

Arkitema rekryterar Åsa Swan som ny affärsområdeschef och startar samtidigt upp en avdelning för stadsutveckling och landskapsarkitektur på Göteborgskontoret.

Arkitemas satsning på kontoret i Göteborg fortsätter med etablerandet av en ny avdelning för stadsutveckling. En välrenommerad och erfaren affärsområdeschef har nu rekryterats.

– Vi har enorma utmaningar inom stadsutveckling framför oss. Urbaniseringen och klimatförändringarna ställer stora krav på våra städer. Hur vi bygger och planerar har stor effekt på människors hälsa, både fysisk och psykisk. Därför är det av största vikt att vi planerar för hållbara städer, på alla plan. Vi är så glada att Åsa vill stärka oss inför den uppgiften, säger Kristina Peters, VD för Arkitema Sverige.

Åsa Swan är arkitekt och kommer närmast från Älvstranden Utveckling AB, och hon har också varit planchef i Göteborgs stad. Hon har gedigen erfarenhet av stadsutveckling och en djup förståelse för stadsutvecklingen av Göteborg med omnejd.

– Jag ser fram emot att bygga ett kompetensteam inom affärsområdet urban design i Göteborg som blir en stark samarbetspartner för olika beställare inom stadsutveckling. Med stöd av Arkitemas drygt 50-åriga erfarenhet av stadsutveckling och Göteborgskontorets högkvalitativa arbete ser jag en stor potential i att kunna bidra i arbetet med att utveckla staden.

Planering i hela Väst- och Sydsverige

Ambitionen är att avdelningen för stadsplanering på Göteborgskontoret ska växa och kunna arbeta med projekt i hela Väst- och Sydsverige.

– Satsningen på fler stadsplanerare är en del av Arkitemas strategiska inriktning som handlar om hållbara städer och att göra projekt i en skala som kan göra verklig skillnad när vi pratar om hållbarhet. Vi har redan mycket kompetenta stadsplanerare och landskapsarkitekter i Stockholm, Oslo och Köpenhamn som arbetar med stadsutveckling och klimatanpassning, så det här är en naturlig utveckling av Arkitemas erbjudande, säger Heidi Hjort Thuesen, Market Director på Arkitema.

Arkitema arbetar redan i regionen med bland annat Backaplan i Göteborg och Sahlgrenska. Arkitemas Göteborgskontor etablerades 2021 när KUB arkitekter blev en del av Arkitema. Göteborgskontoret har tidigare uppmärksammats för bland annat Ryaverket, Humanisten, Lindholmens Tekniska Gymnasium och flera bostadsprojekt.