Nyheter

Index utvecklar nytt jätteprojekt i Florida

Index har av City of Lakeland fått klartecken att utveckla Downtown West. Det är ett drygt 68 000 kvadratmeter stort markområde, centralt placerat i Lakeland, Florida, mellan Orlando och Tampa.

– Det här kommer att bli Index största projekt hittills, säger Bjarne Borg, VD och styrelseordförande för Index Investment Group. På fastigheten har Index fått detaljplanen godkänd för att utveckla 1 500 lägenheter samt ca 84 000 kvadratmeter kommersiella ytor.

Lakeland Downtown West skapas för att möta den höga efterfrågan på bostäder från växande företag i området och framtida invånare som vill etablera sig i Lakeland-området.

I den nya stadsdelen avser Index skapa lägenheter, detaljhandel och kommersiella lokaler. Utvecklingen sker på den industrifastighet Index gick in i under våren för ett underliggande fastighetsvärde om ca 300 miljoner SEK. Projektet liknar i mångt och mycket det projekt Index gjorde i Stockholm, Västermalmsstrand, där vi förvandlade ett nedslitet industriområde till en ny stadsdel med eftertraktade bostäder och lokaler.

– Nu ser vi fram emot nästa steg i projektet, att slutföra konceptdesignen och få våra ritningsförslag godkända. Samarbetet med staden har i det här projektet varit ett sant nöje och den nya detaljplanen antogs rekordsnabbt på 2 månader från ansökan i juni till godkännande i augusti.

Index Investment Group har gjort omfattande investeringar i såväl flerbostadshus, som kommersiella fastigheter i Florida. Allt ifrån de centrala delarna av Florida till Florida Keys.