Nyheter

De bygger ut infrastruktur i Skölsta åt Uppsala kommun

Veidekke har tecknat avtal med Uppsala kommun gällande utbyggnaden av infrastruktur med gator, vatten och avlopp som en del av utvecklingen av Skölsta strax öster om Uppsala. Entreprenaden genomförs i form av en utförandeentreprenad med ett ordervärde på cirka 69 MSEK. Projektet beräknas vara klart mot slutet av 2023.

Veidekkes uppdrag avser etapp 6 i Skölsta där det ingår nybyggnad av gator och VA på vardera ca 3000 m, inkl belysning, el, tele och fiber. I projektet ingår även en pumpstation för spillvatten, fördröjningsdamm samt två lekplatser. I etappen ingår även anslutningsgatan mellan Skölstavägen och Stamvägen.

– Jag vill tacka Uppsala kommun för det fortsatta förtroendet. Det känns bra att vi efter vår entreprenad i etapp 4-5 får vara med i utvecklingen av Skölsta även i nästa etapp, säger Björn Samuelsson, arbetschef på Veidekke Anläggning Öst.

Läs mer om:

Skölsta i Uppsala växer.