Nyheter

Bostadsrätter blev hyresrätter

I grönskande Kronetorp Park uppförs nu 23 radhus med inflyttning hösten 2022. Lanseringen av projektet Brf Herrgårdshusen skedde vid årsskiftet 2021/2022 och efter en vår med vind i seglen stod det klart att intresset för projektet var stort varpå man började planera för att skriva förhandsavtal i projektet.

Men vinden vände i början av sommaren och ökade räntor och driftkostnader slog hårt på månadsavgifterna som tvingades höjas markant från utgångsläget tidigare under året. Som en effekt av detta och föreningens samt köparnas utmaningar med att få finansiering, valde Kronetorp Park att göra om projektet till hyresrätter.

Kronetorps ledning säger att det var ett beslut som var först var tungt, men som känns rätt i magen nu när det landat in.

– Vi var tvungna att höja avgifterna och ändra förutsättningarna för inflyttning så pass mycket att det inte kändes rätt mot köparna att tvinga dem att fullfölja sina avtal. Majoriteten av köparna ser det som en bra lösning. Vi såg att föreningen skulle kunna hamna i ett svårt läge om köparna i sin tur inte får igenom sin finansiering på grund av de ökade avgifterna och ränteläget och därmed tvingas häva sina avtal, med tomma bostäder i projektet som resultat. Vilket i sin tur hade kunnat leda till att föreningen ses om en oäkta bostadsrättsförening. Minskade intäkter från månadsavgifterna och eventuella skatteeffekter skulle drabbat alla medlemmar. Det kändes inte hållbart. 

Kronetorp Park erbjuder nu i stället förhandstecknarna att hyra sin tilltänkta bostadsrätt som hyresrätt.

– Vi har erbjudit dem som tecknat sig att i stället för att köpa, kan de få hyra sin nya bostad. Vi vill inte att någon ska känna att vi lämnar dem utan en ny bostad. Men vi var tvungna att ta detta strategiska beslut för föreningens och alla köpares bästa.