Nyheter

Ny mötesplats i Trelleborg

I samband med att Trelleborgs stora stadsomvandling börjar bli verklighet, har den västra entrén till staden pekats ut som en plats att utveckla för att bli inbjudande för både besökare och boende i området. Nu står det klart att platsen kommer att utvecklas till Expovallen, ett förslag från arkitektfirman Semrén och Månsson.

I förslaget om Expovallen finns en utställningshall, inbyggd i en skyddande strandvall, väderskyddade platser utomhus, tillgänglighetsanpassat bad för familjer att bada under skyddade förhållanden och stort trädäck med brygga ut i havet. Förslaget ger flera möjligheter för caféverksamhet, lek och aktivitet och bygger på energilösningar i framkant.

En unik plats

Tanken bakom Expovallen är att bygga vidare på det som är unikt för platsen. För att samtidigt ge skydd för ett stigande hav, integreras den planerade utställningshallen i landskapet. Stor hänsyn tas till befintlig växtlighet och artrikedom och den nya byggnaden utformas som en naturlig del i de befintliga blå och gröna stråken på platsen.

– Förslaget visar tydligt hur den byggda miljön anpassas till naturens förutsättningar och använder sig av kommande klimatförändringar som inspiration, säger Catrin Lif, tillförordnad stadsarkitekt i Trelleborgs kommun.

Arkitekttävling gav ett vinnande förslag

Trelleborgs kommun gav under våren 2022 två arkitektfirmor i uppdrag att parallellt ta fram förslag för utveckling av platsen vid stadens västra entré, området vid den gamla småbåtshamnen och den så kallade Sumpen. Platsen är belägen intill det gamla industriområdet där Västra Sjöstaden planeras och blir därmed porten västerifrån till de mer tätbebyggda delarna av Trelleborg.

I uppdraget låg att presentera ett koncept för utvecklingen av platsen som ska väcka intresse och nyfikenhet. Området ska utvecklas med hänsyn till både människa, miljö och natur för att utvecklas till ett attraktivt besöksmål för både kommunens invånare och turister.

– Vi är otroligt stolta och glada över att få det fortsatta förtroendet för utformningen av byggnaden och området kring Västra Entrén i Trelleborg. Vårt förslag ”Expovallen” ger liv åt den nya skyddsvallen och kopplar samman stad, land och hav i en hållbar byggnad och plats. Målet är att Expovallen blir ett tillskott för naturen, platsen, besökarna och Trelleborg.” säger Jens Laursen, regionchef på Semrén och Månsson.

Bedömningen har gjorts av Trelleborgs kommuns kvalificerade råd, bestående av lämpliga tjänstepersoner från samhällsbyggandsförvaltningen och tillväxtavdelningen, till exempel stadsarkitekt, planchef med flera. Bedömningen bygger på en sammanvägd värdering av inlämnat material utifrån kriterierna i anbudsförfarandet.