Nyheter

Gatun Arkitekter växer

Gatun startar upp hösten med att nyanställa fyra personer. En erfaren arkitekt och BIM-expert, en byggnadsingenjör med inriktning arkitektur samt två praktikanter från KTH i Stockholm.

– Vi stärker och breddar vårt erbjudande, säger Ari Leinonen, VD på Gatun. Vi ska kunna ta våra projekt från ax till limpa. Från första arkitektoniska frö till projektering och i slutändan färdig byggnad. För att kunna göra detta och samtidigt garantera kvalitet i samtliga led behöver vi hela tiden vässa våra team med de rätta kompetenserna.

Miljan Andjelkovic
Miljan har studerat arkitektur på Faculty of Architectur, University of Belgrad. Miljan kommer närmast från Sweco Architects.

Med expertkunskap inom Building Information Modelling (BIM) och ett proaktivt intresse för ny teknik kommer Miljan att ansvara för implementeringen av Revit samt att hålla kontoret uppdaterat med branschstandarder och specifikationer gällande BIM. Miljan kommer initialt att arbeta med Danderyd Centrum, Barkarby och Slakthusområdet.

Johanna Sjöberg
Johanna Sjöberg är utbildad byggnadsingenjör med inriktning på arkitektur på Kungliga Tekniska Högskolans ingenjörsutbildning Byggteknik & Design. Johanna börjar den 1 oktober och kommer närmast från Witte Sundell Arkitektstudie där hon arbetat som BIM-samordnare. På Gatun kommer Johanna initialt att arbeta med kontorets olika Corem-projekt landet över.

Praktikanterna Hanna Wilke och Vilma Weinstock
Hanna och Vilma studerar båda arkitektur på KTH i Stockholm. De kommer båda initialt att vara med och ta fram förslag till en arkitekttävling i Göteborg.