Nyheter

Stadshuset i Piteå renoveras

Renoveringen av Stadshuset i Piteå fortsätter. Den 3–4 oktober flyttar huvudentrén och Medborgarservice till sin tillfälliga placering mellan flygel B och C. Ingången kommer fortfarande vara från parkeringen och skyltar ska sättas upp för att guida besökare rätt.

Hela flygel A stängs av för renovering från oktober månad och inga mötesrum kommer vara tillgängliga i den delen av huset så länge renoveringsarbetet pågår. Sessionssalen kommer också vara stängd för möten och ersättningslokaler för politiska möten är uppbokade på andra ställen i kommunen.

– I grunden är Stadshuset en gedigen och väl genomtänkt byggnad som fungerat utan större åtgärder i 50 år. Nu har dock de tekniska installationerna nått sin livslängd och behöver uppdateras. I samband med detta renoveras ytskikten i alla flyglar och nu har turen kommit till flygel A som även berör foajén, därför flyttar vi tillfälligt huvudingången under renoveringstiden, säger Kerstin Albertsson Bränn, avdelningschef Fastigheter, Piteå kommun.

Kort om Piteås Stadshus

Stadshuset byggdes 1968–69 efter ritningar av arkitekt Göte Lundström och invigdes 7 juli 1970. Arkitekturen var typisk för sin tid med låga, enkla, anonyma huskroppar som sträcktes ut horisontellt. Det som avviker i Stadshusets fall är Sessionssalen som reser sig mot skyn i husets sydvästra hörn. (Källa: Dokumentation av Modern arkitektur i Norrbotten – L. Karlsson 2005)

För att behålla det tidstypiska från byggnadsåren har ett gestaltningsprogram tagits fram som styrt den estetiska utformningen och färgsättning vid renoveringen av Stadshuset.

Renoveringsarbetet planeras pågå fram till årsskiftet 2023/2024.

Foto: Helene Markström