Nyheter

Nya hyresrätter i Östra Kålltorp i Göteborg

Text: Marie Louise Aaröe

I det natursköna området i Östra Kålltorp bygger Fastighetsföretaget Ivar Kjellberg Fastighets AB 102 hyresrätter fördelade på tre huskroppar. I anslutning till området finns ett skogsområde med tallar och den fina Renströmska parken.

Här låg tidigare ett sanatoriesjukhus i nationalromantisk stil som blivit ombyggt till bostadsrätter. De nya byggnaderna knyter väl an till den historiska omgivningen.

– Det har varit ett gediget samarbete med många inblandade för att utveckla detta område, berättar Pär Thurfjell, arkitekt på Radar Arkitektur AB. I detaljplanearbetet har flera byggherrar deltagit och därefter av staden blivit tilldelade olika lotter. Vi har arbetat med Ivar Kjellberg tidigare och är glada att få fortsätta samarbetet. Under 2020 drog vi igång arbetet med programhandlingen som innebär att beskriva hur ytor och layout ska se ut samt bestämma den exakta lägenhetsfördelningen, storlekar och trapphusstrukturen. Det har tagit sin tid vilket har varit viktigt för utformningen, som då också har fått tid att mogna och blivit mycket bra.

Rumslighet i projektet

Det är sammanlagt 102 lägenheter som byggs, varav åtta är BMSS-lägenheter med tillhörande personalutrymmen. Det är två större huskroppar på ena sidan gatan och mittemot ligger det tredje huset som till hälften består av BMSS-lägenheterna. Projektet har handlats upp som en totalentreprenad i samverkan med Tuve Bygg som under sommaren 2021 arbetade fram både system- och bygghandlingarna.

– Vi fick bygglov och byggstartade i mars-april 2022, säger Pär Thurfjell. Vi hade en bra dialog med bygglovhandläggaren, som hade en bakgrund som bebyggelseantikvarie, vilket underlättade i arbetet med att anpassa bebyggelsen till den historiska omgivningen.

Kontakten med den omgivande naturen och den yttre miljön har varit viktig. Vi har strävat efter en känsla av att naturen ”rinner ner” mot bostadsgårdarna. Den tillförda växtligheten ska vara lättskött och ta upp den befintliga naturen som finns runt omkring.

– Platsen har inspirerat även materialet med tegelfasader i en mörk färg där även fogen är mörk. Det dova fungerar bra med den omgivande tallskogen. För att få plats med så många lägenheter som möjligt har vi skapat fyrspännare och arbetat med plåtbeklädda burspråk, fyra stycken på varje fasad. Det gör att burspråken och balkongerna ligger i ett sammanhang och den idén har vi lånat från sjuksköterskeboendet som var vanligt då det byggdes på 30- talet, berättar Pär Thurfjell.

Stora ambitioner

Teglet i gatuplan är lite ljusare och vissa detaljer i murningen är inspirerade från sanatoriesjukhuset. Hus 3, på den västra sidan av gatan, har trapphus i bägge gavlarna, och där har fasaderna utförts med byggnadsintegrerade solpaneler som man kan få screentryckta, dessa har mosaikeffekt i röda jordtoner. Det kommer att bli en sammanhållen materialpalett i fina toner. Ambitionerna har även varit stora med interiören som ska kännas både gedigen, klassisk och sober. Klinker sluter väl an till det mörka teglet och i entrén finns det ljusa teglet från gatuplan samt med innertak i trä. Byggtiden beräknas ta två år och till våren 2024 ska byggnaderna stå klara för inflyttning.

– Vi är nöjda med planlösningen som blivit bra med yteffektiva lägenheter med gedigna material. Kök och vardagsrum hänger ihop men känns samtidigt avskilda. Storleken varierar från två, tre och fyra rum. BMSS-lägenheterna följer den anvisade storleken på 40 kvadratmeter. Som uppvärmning är det fjärrvärme och det finns garage med 56 platser under två av husen. Det är ett ambitiöst projekt och vi är mycket glada över uppdraget och att få arbeta med en så professionell uppdragsgivare som Ivar Kjellberg, säger Pär Thurfjell.

Fakta:

Byggherre: Ivar Kjellbergs Fastighets AB

Totalentreprenör: Tuve Bygg AB

Arkitekt: Radar Arkitektur & Planering AB

Bild: Radar Arkitektur