Nyheter

LINK Arkitektur vinner det första bostadsprojektet på det tidigare länssjukhuset i Århus

Respekt för arkitektoniska traditioner och byggkvalitet kombineras med ett samtida fokus på samhällen i det första bostadsprojektet på det tidigare sjukhusområdet mitt i Århus. Ända sedan Århus kommun ingick ett köpeavtal med Region Midt för åtta år sedan om att ta över Länssjukhuset har det pågått ett arbete med att omvandla området till en ny attraktiv stadsdel.

De välkända röda byggnaderna mellan Viborgvej och Silkeborgvej på Vesterbro i Aarhus Midtby kommer att utgöra ramarna för ett helt nytt bostadsområde som särskilt kommer att tilltala de många barnfamiljer som länge har missat möjligheten att bo centralt i staden.

Respekt och innovation

Det är investeringsbolaget Patrizia Danmark som ligger bakom det första byggprojektet på Länssjukhuset med två lokala företag, Raundahl & Moesby och Ingeniør’ne, som byggherre/entreprenör respektive ingenjörer. Det nya projektet ritades av den skandinaviska arkitektbyrån LINK Arkitektur.

Den arkitektoniska ambitionen för projektet har varit att skapa ett tidlöst torgprojekt med referenser till Høgh-Hansens arkitektur på Länssjukhuset.

– Vi vill erbjuda ett bostadskvarter som tolkar klassisk urban, dansk byggtradition i en modern bostadsutveckling. Byggnaden passar respektfullt och naturligt in i områdets befintliga torg – och därmed skapas en inbjudande byggnad som får sin egen arkitektoniska särart, men som samtidigt naturligt ingår i byggnadsfamiljen på Länssjukhuset, säger arkitekt Rasmus Kierkegaard från LINK Arkitektur.

Webbplatsbaserad arkitektur

Länssjukhusets karaktäristiska arkitektur med den höga detaljnivån, de ljusa horisontella linjerna och de markerade port- och entrémotiven har varit en viktig inspirationskälla i arkitekternas platsspecifika fortsättning av länssjukhusets särprägel i det nya stadskvarteret.

Det nya torget, som blir det första byggprojektet på Länssjukhuset, kommer att markera ankomsten av den nya stadsdelen och sätta en hög kvalitetsnivå för hela området.

– Det ska vara kvalitetsbostäder för staden – och för alla i staden. Det kommer att finnas utrymme för gemenskap samtidigt som det enskilda hemmet är sitt eget hem, säger Rasmus Kierkegaard.

Bostäder för alla

Projektet arbetar med en mångfald av boendetyper och storlekar, vilket ska ge ett varierat och hållbart boendeutbud med plats för både stadssinglar, seniorer och barnfamiljer. De varierande bostadsstorlekarna ska också stödja viljan att etablera informella gemenskaper och stimulera till en hög livskvalitet över generationer i det nya kvarteret.

Byggnadens övergripande arrangemang av bostäder, uteplatser, caféer och butiker ska stimulera till informella möten och bidra till trygghet och god grannskap. Den gamla kiosken i området restaureras varsamt och får en ny särpräglad funktion som café, bygdegård eller liknande. Dessutom kommer den nya byggnaden att innehålla en närbutik samt lokaler för mindre företag eller kanske en vinbar?

Projektets kantzoner, innergårdar, takterrass och takytor planteras och ska bidra till att skapa ökad biologisk mångfald och gröna utelivsytor.