Nyheter

Lindbäcks fjärde projekt i Skellefteå påbörjat

Lindbäcks har fyra byggprojekt, totalt 526 lägenheter, i olika stadier i tillväxtstaden Skellefteå. Dubbelkrut, Frigg, Orkestern och Balder.

– Det är väldigt roligt att vi får vara med i expansionen av Skellefteå och att Skebo och Samhällsbyggnadsbolaget väljer att bygga med oss på vår hemmamarknad; industriellt i trä med låg klimatpåverkan, säger David Sundström, affärschef på Lindbäcks.

Dubbelkrut i Västra Erikslid är nyligen överlämnat till kunden Samhällsbyggnads-bolaget och för de tre andra som vi bygger åt Skebo har slutskedet påbörjats för centrumnära Frigg. Modulerna är monterade för Orkestern i Sjungande dalen och nu planerar Friggs arbetslag för nästa projekt genom att påbörja gjutning av grunden till Balder på tomtmark precis vid Frigg. Balder är ett mindre bostadsprojekt som ligger intill Frigg och här ska det bli 53 hyresrätter i hus med värmebehandlad träfasad.

Alla hus byggs med volymer med trästomme i vår fabrik på Haraholmen i Piteå och monteras på plats.

– Norra Sverige är på väg in i en kraftig tillväxt där det beräknas bli 100 000 nya invånare inom bara ett par år. Vi vill bidra till att skapa attraktiva samhällen med våra hållbara bostäder i trä. Alla fyra projekt har fina, varierade gestaltningar och kommer att vara fina inslag i Skellefteå, säger David.

Korta fakta Lindbäcks pågående byggprojekt Skellefteå:

Dubbelkrut 

Plats: Västra Erikslid

Kund: Samhällsbyggnadsbolaget

Antal lägenheter: 161 hyresrätter

Frigg

Plats: centrala Skellefteå, Nygatan

Kund: Skeb

Antal lägenheter: 114 hyresrätter

Inflyttning: sker i tre etapper 2022; 1/11, 1/12, 15/12

Orkestern 

Plats: Sjungande dalen, Klockarhöjden

Kund: Skebo

Antal lägenheter: 114 hyresrätter

Balder

Plats: centrala Skellefteå, Nygatan

Kund: Skebo

Antal lägenheter: 53 hyresrätter