Nyheter

Första spadtaget för nya hotellet i Eriksberg

Om några veckor är det dags att ta det första spadtaget för Eriksberg Hotel & Nature Reserve’s nya hotelldel.

– Det känns bra att vi kommer i gång med den här satsningen på besöksnäringen som kommer att bli ett lyft för hela regionen, säger Per-Arne Olsson, vd på Eriksberg Hotel & Nature Reserve.

Eriksberg fortsätter att vidga verksamheten och satsar nu på 23 nya hotellrum. Fokus är hållbarhet.

– Med den nya byggnaden fortsätter vi det hållbarhetsarbete som har pågått i naturreservatet i 80 år, säger Per-Arne Olsson.

Ottosson Bygg från Växjö är entreprenör, och även för dem är hållbarhetsaspekten mycket viktig.

– Ottosson Bygg har varit miljöcertifierade sedan 2005 och vi bedriver mycket av vår verksamhet i glesbygd. Vi är stolta att få vara en del av detta projekt och glada att Eriksberg vågar satsa på både hållbart byggande och besöksnäringen på landsbygden, säger Lennart Ottosson, ordförande på Ottosson Bygg.

Arkitekt till den nya hotellbyggnaden är Oskar Årevall vid LBE arkitekt i Växjö. Han fick uppdraget att rita ett hotell med känslan av en båt som har landat i gårdsmiljön, där gästerna går ombord på en framtidsresa och upplever djuren och fåglarna i sin naturliga miljö alldeles utanför hotellrummet.

– Byggnaden är ett skepp av trä, ställt på grund mot granitklipporna. Gästerna går över landgången och lämnar vardagen för en resa över ett drömlikt naturlandskap. Från de öppna söderbalkongerna ser man ut över ett vidsträckt panorama där visenter och kronhjortar betar nedanför rummet och örnarna gör cirklar på himlen, säger Oskar Årevall.

I den nya hotelldelen får besökaren möjlighet att uppleva djur och natur på nära håll. Några av rummen får glasgolv med utfodring under.

– Vi vill sudda ut gränserna mellan att vara inne och ute och göra naturen tillgänglig 365 dagar om året på ett bekvämt och naturligt sätt, utan att störa djur och natur. Eriksbergs grundare Bengt Berg sa redan på 1940-talet att det behövdes ställen som Eriksberg för att visa den urbaniserade befolkningen hur djur och natur fungerar. Det är fortfarande Eriksbergs affärsidé, säger Per-Arne Olsson.

Verksamheten på Eriksberg har stadigt ökat de senaste åren. Forskning och statistik från besöksnäringen, både nationellt och internationellt, visar att gäster söker sig än mer till anläggningar på landsbygden.

– Därav ser Eriksberg möjlighet att utöka antalet hotellrum. Blekinge har ett underskott på hotellrum totalt sett och vi tror att det nya hotellet kommer locka många besökare till regionen, säger Per-Arne Olsson.

Hållbarhetsaspekter:

Det nya hotellet blir en träbyggnad för att minimera miljöpåverkan och fotavtryck på miljön.

Fasaden blir underhållsfri i behandlat trä.

Sedumtak, lokalt omhändertagande av regnvatten.

Byggnaden anpassas till befintlig natur/geografi.

Bergvärme, ventilation integreras och samspelar för att minimera energiförluster.

Bergvärme med mål att ta bort behov med kylbehov via el.

Utekorridorer, loftgångar för att minimera energianvändningen.

Behöver inte värmas eller kylas.

Balkongernas kragar mot söder minimerar solljuset att ta sig in direkt i rummet vilket minskar kylbehovet.

Byggnaden blir ett regn- och vindskydd för djuren. Fakta Eriksberg Hotel & Nature Reserve:

Eriksberg är ett naturreservat och djurpark i Blekinge och verksamheten grundar sig i att främja och bevara djur- och naturlivet samt den biologiska mångfalden. Den inhägnade delen är cirka 925 hektar, vilket innebär att Eriksberg är ett av norra Europas största vilthägn och Nordens största safaripark. Inom området finns dov- och kronvilt, davidshjortar, visenter, vildsvin och mufflonfår som vandrar fritt omkring tillsammans.