Nyheter

Byggstart: Örnsro park i Örebro

Nu börjar arbetet med att bygga Örnsro park, en stadsnära mötesplats längs Svartån som bjuder in till lek, aktivitet och rekreation.

– Det är unikt att vi bygger en park i den här storleken i centrala delar av Örebro. Örnsro park kommer göra det möjligt för fler örebroare att få en nära kontakt med Svartån. Det kommer bli en stadsnära mötesplats för alla åldrar, säger Simon Nyqvist, exploateringsstrateg på Stadsbyggnad.

– Ett återkommande tema i parken är insekter. Det kommer finnas ett över två meter högt insektshotell och vackra skulpturer av de olika insekter som lever i och runt om Svartån. Förhoppningen är att det ska väcka intresse för de insekter som finns i närområdet, och bidra till att vi kan värna och bevara dem, säger Caroline Hellund, projektledare på Tekniska förvaltningen.  

I parken kommer det finnas både sittplatser och grillplatser direkt intill ån. Det kommer också skapas lekmiljöer som uppmuntrar till aktivitet: kojor att gömma sig i, tunnlar att krypa i, ett högt torn med rutschkanor, en dubbel linbana och möjlighet till vattenlek, både i form av vattenpumpar och en porlande bäck.

I utformandet av parken har det också varit viktigt att bevara och värna platsens historia.

– Detaljer från den anrika idrottsplatsen, Örnsro IP, återanvänds i parkens lekutrustning och utsmyckning. Bland annat kommer bokstäverna i skylten sitta högst upp på en åtta meter hög rutschkana, säger Caroline Hellund.

Under hösten kommer marken i området att saneras från föroreningar. Redan våren 2021 sattes det upp en tät miljöspont för att motverka eventuell framtida risk att föroreningar från textilfabriken tar sig in på området. Befintlig gång- och cykelväg kommer även flyttas från sitt nuvarande läge och anläggas intill Svartån, utan den stora nivåskillnaden till ån som finns idag. Den kommer knyta samman parken med det populära å-stråket.

Örnsro park beräknas vara färdig hösten 2023.