Nyheter

Sex nya medarbetare till Lindberg Stenberg Arkitekter

Den starka tillväxten fortsätter för Lindberg Stenberg Arkitekter. Nu presenteras sex nya medarbetare.

– De utmaningar vårt samhälle står inför gör det avgörande för oss att kontinuerligt utveckla och fördjupa vår kompetens. Efterfrågan på attraktiva och smarta miljöer i kombination med behovet av omställning till ett hållbart samhälle gör att vi ser en stark tillväxt inom flera affärsområden. De senaste rekryteringarna är ett led i vår satsning att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Mats Carlsson, vd på Lindberg Stenberg Arkitekter.

Lindberg Stenberg Arkitekters verksamhet omfattar affärsområdena bostäder, kommersiella lokaler, förskolor och offentliga platser. Bland uppdragsgivarna finns både offentliga och privata aktörer över hela landet.

– Som arkitekter drivs vi av att göra skillnad. Det ligger i vårt DNA. Tillsammans med våra uppdragsgivare driver vi på för en hållbar samhällsutveckling och vi letar alltid efter nya perspektiv och idéer. Jag är mycket entusiastisk över att kunna välkomna sex nya talanger i teamet och stolt över att de valt Lindberg Stenberg Arkitekter som arbetsplats, säger Mats Carlsson.

Lindberg Stenberg Arkitekter bildades 1984 och är idag ett av landets ledande arkitektföretag inom bostad- och stadsbyggnad. I och med de senaste rekryteringarna är man nu 53 anställda.