Nyheter

Ekeblad Bostad utökar sin arkitektavdelning

Ekeblad Bostad har nu stärkt sin arkitektavdelning och anställt ytterligare en arkitekt. Bolaget har sedan 2010 sålt nära 1400 bostäder och bakom framgången ligger bland annat ett nära samarbete mellan företagets arkitekter och projektledare.

Ökad effektivitet, kvalitet och möjlighet att dra lärdomar under resans gång – det är några av fördelarna med att ha ett tätt samarbete med alla involverade parter när det kommer till byggprojekt. På Ekeblad Bostad tar detta sig i uttryck genom en in-house arkitektavdelning som från ett tidigt skede är delaktiga i projektet – hela vägen fram till den färdiga bostaden.

– Att arbeta tätt tillsammans med projektledarna gör att vi kan vi hålla hög kvalitet i våra projekt och leverera det vi lovar, säger Lovisa Stadig Roswall, arkitekt på Ekeblad Bostad.

Hon fortsätter:

– Samtidigt sker det en naturlig erfarenhetsöverföring i arbetsprocessen där kan vi ta vara på innovationer och idéer till nästa projekt.

Arkitekterna på Ekeblad får med sig kunskap från projektens alla faser – kunskap de kan ta med sig in i det tidiga ritskedet. På så sätt blir förslagen mer genomarbetade redan från början och arkitekterna kan skissa på andra projektuppslag mer effektivt.

– Jag skulle säga att det blir lite av en kvalitetsgaranti att arbeta tillsammans med oss tack vare vår förståelse och kunskap om projektets helhet. Vi bollar saker med projektledarna redan i inledningsfasen, vilket gör att det som ritas upp och presenteras faktiskt är så som det kommer att se ut när allt är färdigt. Det är inte alltid en självklarhet i den här branschen, säger Lovisa Stadig Roswall innan hon avslutar:

– Samtidigt som det är fördelaktigt för oss som bolag och för det färdiga resultatet är det också väldigt roligt att arbeta på det här sättet som arkitekt. Vi har mycket att säga till om genom hela processen och vi utvecklar oss hela tiden.

Efter den senaste rekryteringen av Filip Wikman har Ekeblad nu fyra anställda arkitekter. Bolaget har också ett kontinuerligt samarbete med studenter från högskolor och universitet där de erbjuder praktikplatser och möjligheteten till exjobb. Just nu genomför två studenter från Chalmers arkitektlinje sin praktik hos Ekeblad Bostad.

– Vi ser gång på gång exempel där våra arkitekters medverkan under affär- och byggprocess ger värdefulla insikter till tidigare faser i projektcykeln, säger Staffan Hagström, vd för Ekeblad Bostad.

– Det gör att vi kan leva upp till de stränga krav som finns på hållbarhet och gestaltning utan att förlora vår önskan om att bygga bostäder som fler har råd att köpa. En ekvation som annars ofta står i kontrast till varandra, avslutar Hagström.