Nyheter

Jernhusen och Göteborgs stad tecknar LOI för byggrätten av Västlänkens Mittuppgång

Jernhusen fortsätter utvecklingen vid Göteborgs Centralstation. Tillsammans med Göteborgs stad har en avsiktsförklaring, LOI, tecknats för byggrätten av Västlänkens Mittuppgång och markanvisningsavtalet förlängs. Mittuppgången är en av tre uppgångar för Västlänkens station Centralen och Centralstationens nya entré från norr. Oslobaserade Reiulf Ramstad Arkitekter AS har tilldelats uppgiften att gestalta den nya byggnaden.

​Stora delar av centrala Göteborg växer. Som en del av det genomför Jernhusen ett omfattande stadsutvecklingsprojekt vid Centralstationen. Jernhusen vill med utvecklingen vid stationsområdet skapa en attraktiv bytespunkt som gör att fler väljer att resa kollektivt i en trygg och hållbar stadsmiljö.

– Mittuppgången är en viktig pusselbit i arbetet att utveckla hela stationsområdet. Med nya byggnader i anslutning till stora resenärsflöden länkar vi samman infrastruktur och stad som stärker hela Göteborgsregionen. Vi gör det långsiktigt med utgångspunkt i Centralstationen. Den stadsutveckling som skapas i närhet till kollektivtrafiken innebär att fler människor kan bo, arbeta och leva i hela Västsverige, säger Jernhusens Caroline Ahrnens Martin, Regionchef Projektutveckling Göteborg.

Med utgångspunkt i markanvisningsavtalet har nu Jernhusen och Göteborgs Stad tecknat en avsiktsförklaring, LOI, avseende förvärv av byggrätten. God samverkan mellan samtliga aktörer såsom Göteborg Stad, Trafikverket och Västfastigheter har varit en betydelsefull del av processen.

– Stationsområdet i Göteborg står inför en stor förvandling. Att Jernhusen som stabilt och långsiktigt företag, med djup kunskap om resande och stationsfunktioner, tar på sig ansvaret att utveckla Mittuppgången ser vi mycket positivt på. Kopplingen mellan Västlänken och den befintliga Centralstationen är förutsättningen för en fortsatt hållbar utveckling av området, säger fastighetsdirektör Martin Öbo.

Mittuppgångens stationsbyggnad får sin arkitektoniska gestaltning av Reiulf Ramstad Arkitekter AS, baserade i Oslo. Förslaget valdes ut av Jernhusen och Göteborgs stad bland totalt fyra arkitektkontor som deltagit i ett för projektet parallella uppdrag.

Det parallella uppdraget föregicks av en prekvalificering där totalt fyra skandinaviska arkitektteam valdes ut. Utöver Reiulf Ramstad Arkitekter AS deltog även Dorte Mandrup A/S, Cobe A/S och Erseus Arkitekter & Rundqvist Arkitekter.

Under hösten kommer projektet presenteras närmare avseende gestaltning och innehåll.