Nyheter

Stort och smått samsas när Lycksele sjukhus moderniseras

Text: Mikael Hedlund

Att modernisera Lycksele sjukhus är en grannlaga uppgift. Samtidigt som vissa lokaler i det gamla sjukhuset är för stora ur smittsynpunkt är andra för små för att rymma modern sjukhusutrustning. Sista kvartalet 2023 ska ett modernt sjukhus möta vårdbehovet i södra Lappland.

När Region Västerbotten under pandemin tog beslut att modernisera Lycksele sjukhus ville ledningen bort från det gamla sättet att tänka kring sjukhusmiljöer med stora salar där smittspridning visat sig vara svårstoppad. Istället bestämde regionen att bygga fler enkelrum och ersätta trånga hisstransporter med skywalks mellan vårdavdelningar och andra vitala delar av sjukhuset. I nya sjukhuset blir nu enkelrummen fler, samtidigt som vårdavdelningar och övrig verksamhet får bättre placering.

Genom att bygga enkelrum i markplan för patienter med bland annat åldersrelaterade sjukdomar och ersätta hissar med transportlänkar, ska rörligheten bli bättre mellan vårdavdelningar och exempelvis laboratorier och röntgen. Vidare ska all teknik; data och el, koncentreras på en egen våning för att vara fristående från vården.

Men medan vissa utrymmen i det gamla sjukhuset var för stora ur smittsynpunkt var andra för små för att rymma modern utrustning.

– Nu får vi nya moderna- och anpassade lokaler, vi kan uppgradera maskinparken utan att behöva ta hål på ytterväggar och använda lyftkran, kommenterade Barbro Boman, avdelningschef vid bild- och funktionsmedicin i Lycksele .

Lita Byggkonsult har rollen som projektledare för huvudbyggnaden, nya byggnad 120, och har bland annat anslutit sjukhusbyggnaderna med en modern skywalk för att få bättre rörlighet i sjukhusmiljön. Victor Jonsson, projektledare på Lita, nämner några utmaningar under arbetets gång.

– Vi håller tidplanen trots att leveranstider av vissa komponenter till styrskåp och VVS är upp till ett halvår. Stålverket i Mariupol i Ukraina är drabbat av kriget vilket också har fått kostnaderna för stål att öka och längre leveranstider än normalt. Samtidigt som byggnadsarbetet pågått har sjukhusvård bedrivits.

– Vi har fått anpassa vårt konstruktionsarbete efter behov från känsliga avdelningar, som operation och röntgen, så att det inte sker några vibrationer i huset när är patienter behandlas, säger Victor Jonsson.

De gamla platta sjukhustaken hade dessutom problem med vattengenomträngning till operationssalarna och Niclas Sörlin, platschef för Contactor Bygg, säger att takarbetena var de mest utmanande uppdrag han haft.

– Vi fick riva bort det gamla taket över operation, men för att påbörja bygget med ett nytt tak, valde vi att förbättra den ursprungliga ritningen och föreslog järnbalkar med papp över. Det blev bättre och billigare.

Järnbalkarna firades ned genom hål i taket och när balkarna var på plats lades pappen ovanpå.

Helikopterplattan vid bygget var en annan utmaning.

– De ringde mig inför varje helikopterlandning och det kunde vara när som helst på dygnet. Då hade vi 15 minuter på oss att surra allt löst om vi inte redan gjort det, och sätta oss i skydd för blåsten.

När sjukhusets platta tak ersatts med sadeltak, passade Region Västerbotten på att installera en polykristallin solcellsanläggning med maxeffekt på 44 kilowattimmar som täckte 267 kvadratmeter.

– Solcellsanläggningen levererar enligt förväntan och ger 40 000 kilowattimmar på årsbasis. Sammantaget sparar vi 30 000 kronor per år i elkostnader och avsikten är att bygga fler solcellsanläggningar, avslutar regionens energi- och tekniksamordnare, Maria Hammeryd.

FAKTA:

Byggherre: Region Västerbotten

Arkitekt: Link Arkitektur AB

Projektledare: Lita Byggkonsult

Entreprenör: Contractor Bygg

Tidplan: Juni 2021-oktober 2023

Kostnad: 111 Mkr (för byggnad 120)