Nyheter

Nytt bygglov ger klartecken för Kålmasken

Text: Mikael Hedlund

Umeå kommun får nytt bygglov med detaljplan för att bygga den nya förskolan Kålmasken på Tomtebo gård i Umeå. Förskolan kommer att  sex avdelningar för 102 barn och sista veckan i september startar bygget för att förskolan ska vara inflyttningsklar våren 2024.

Det förra bygglovet återremitterades eftersom tomten inte uppfyllde friyta om 40 kvadratmeter per barn. Efter interna diskussioner på kommunen beviljades bygglovet under förutsättning att en detaljplaneändring söktes. Detaljplaneändringen medför att förskolans tomt får ytterligare yta för att klara kravet på 40 kvadratmeter per barn.  

– Den ursprungliga tidplanen kompletteras med en ny, som innebär att förskolan blir inflyttningsklar för barnen inom två år. Ytterligare ett stycke skogsmark som inte kräver några åtgärder, kommer att tas i anspråk i den nya detaljplanen. Kontraktet är skrivet och i slutet av september sker entreprenadstart, säger Magnus Conradsson, byggherre på Umeå kommun.