Nyheter

BoKlok är först ut med nya hem i Mölletorp, Karlskrona

I Mölletorp i Karlskrona, ska BoKlok bygga 27 radhus och kedjehus. Försäljningen kommer att starta i höst, med planerad inflyttning våren 2024.

– Vi är väldigt glada och stolta att vara första byggherren att utveckla Mölletorp med nya bostäder. Som alla hem från BoKlok är de hållbart byggda på modernt sätt i fabrik. Det gör att vi kan hålla nere våra tillverkningskostnader och erbjuda ett nybyggt hem i bra kvalitet, till en lägre kostnad, säger Simon Wedeborg, projektchef på BoKlok.

Husen har fem rum, fördelade på 117 kvm och två plan, och byggs som bostadsrätter. Alla husen har egen grästäppa med altan samt förråd och kedjehusen har även balkong samt carport. Laddstolpar för elbil kommer att finnas till alla boende.

– På BoKlok har vi som mål att bli klimatneutrala till år 2030, i hela kedjan från träden i skogen till kundernas liv i sina nya hem. De här husen, precis som alla hus från BoKlok, byggs industriellt i fabrik, med trä som huvudmaterial – vilket ger oss en god grund för att nå vårt klimatmål och verkligen göra en insats för klimatet, säger Simon Wedeborg.

Det nya kvarteret – BoKlok Ofelia, kommer att ligga i Mölletorp, cirka nio kilometer norr om Karlskrona centrum, mellan bostadsområdena Spandelstorp och Hässlegården. Platsen är idag inte exploaterad men kommunen, tillsammans med andra byggherrar planerar för 300 nya bostäder samt för service som vård, skola och butiker. Det finns även planer på nya gång- och cykelstråk samt en park som ska knyta samman det nya bostadsområdet med befintlig bebyggelse.