Nyheter

Bostadsområdet Sörsjön i Taberg – med skogen inpå knuten

Text: Marie Louise Aaröe

Det nya bostadsområdet Sörsjön ligger söder om Jönköping i Taberg. Det kommunala bostadsbolaget Junehem AB bygger 11 hus med sammanlagt 144 hyresrätter i ett vackert skogsområde med möjlighet till friluftsliv in på knuten.

Området byggs i etapper med 63 lägenheter i den första. Två av husen står klara och hade inflyttning i mars 2022. Samtliga hus ska vara färdiga under 2024.

– Junehem skapades 2019 av fem mindre kommunala bostadsbolag från kransorterna runt Jönköping och Huskvarna. Uppdraget är fortfarande att verka utanför de centrala delarna av Jönköping, berättar Eric Engelbrektsson, VD för Junehem AB. Sörsjön är en expansiv del av Jönköping och ett spännande område som vi har etablerat oss i och som utvecklas mycket beroende på närheten till det stora logistikområdet med aktörer som Ikea, Schenker, El giganten osv, vilket innebär att arbetsmarknaden har vuxit i området och då också efterfrågan på bostäder.

Skogen präglar husen

Husen ligger vackert i en tallskog som har varit i kommunens ägo och planerad för byggnation under flera år. I anslutning till området finns rekreation med både bad och gym vid Lilla Åsasjön. Vandringsleder, och möjlighet till att cykla mountainbike samt skidåkning vintertid. Husen byggs samtidigt i olika faser och beräknas att stå klara under 2024. Samtliga 144 lägenheter får återvinning av gråvatten.

– Att vi bygger i skogsmiljö har präglat projektet genom fina träfasader och utemiljöer för att skapa känslan av att bo i naturen. Förutom närheten till många arbetsplatser ligger sedan tidigare villor i området. Det unika med detta projekt är dock gråvattenåtervinningen som aldrig tidigare har gjorts i Sverige i denna skala, berättar Eric Engelbrektsson.

Framtidens vattenåtervinning

– Vår satsning ger känslan att ta hand om naturen och miljön, säger Max Jensen, projektledare på Junehem AB. Gråvattnet återvinns från handfat och duschar för att användas till att spola toaletterna. Vi testar detta först, med möjlighet att utvidga till fler vattenslag. Vattnet som vi har koncentrerat oss på räcker dock till toaletterna. Systemet implementeras i husen och är i full drift direkt vid inflyttning.

I övrigt följer man byggvarubedömningen och dokumenterar allt material som byggs in i husen. Samtliga hus har solceller på taken som ska räcka till driften. Överskottet säljs på energimarknaden. De delvis nergrävda carportarna får sedumtak för att smälta in i skogsmiljön.

– Vi satsar mycket på utemiljön och bevarar så mycket som möjligt av skogsmiljön genom att satsa på det som redan finns och istället för att anlägga fina gräsmattor slå de befintliga ängarna två gånger per år och vi satsar även på naturliga gångstigar som slingar sig i området, berättar, Max Jensen.

Gedigna hyresrätter

I juli 202 fick Wästbygg Entreprenad AB uppdraget som totalentreprenör genom en LOU-upphandling. Den första etappen består av fem huskroppar med 63 lägenheter och den andra etappen av sex huskroppar med 81 lägenheter. Hyresrätterna håller hög kvalitet både utvändigt och invändigt med HTH-kök, kakel, klinker, parkett samt inglasade balkonger.

– Vi började att gräva för grunden 2020 och själva byggentreprenaden etablerade sig vid årsskiftet 2020/2021, berättar Simon Claesson, projektchef, Wästbygg Entreprenad. Området blir mycket fint, det känns som man lyfter huskropparna in mitt i naturen.

Husen består till stor del av platsgjuten betongstomme med vissa komplement i prefab som loftgångar, balkonger och de invändiga trapporna. Plattbjälklaget på fem centimeter gjutes på plats. Hushöjderna varierar lite mellan tre till fem våningar.

In i framtiden

–Miljötänket går igen även i fasaderna som är i termo wood, värmebehandlad furu, och därmed i princip underhållsfria. Utmaningen i projektet är logistiken då vi bygger fyra hus samtidigt i olika steg, säger Simon Claesson. Utemiljön blir fin, som ett litet samhälle i sig med ängar, grönytor, odlingslotter och växthus för den odlingsintresserade och en lekplats i mitten. Förutom gråvattenåtervinningen, som är en relativ enkel anläggning som ger mycket tillbaka, återvinns även dagvattnet som förs till tankar, renas och kan användas för cykel- och hundtvätt som finns utanför varje ingång samt även till odlingarna.

FAKTA:

Tidsplan: 2020-2024

Byggherre: Junehem AB

Totalentreprenör: Wästbygg Entreprenad AB

Arkitekt: BSV Arkitekter & Ingenjörer AB

Detaljprojektering:Tyréns AB