Nyheter

Nytt äldreboende byggs i Svedala

Ett nytt äldreboende med 60 lägenheter och en generös utemiljö ska byggas i centrala Svedala. Ett miljövänligt boende med generös utemiljö.

Inom kort börjar Vardagas nya äldreboende i centrala Svedala att byggas. Öppnande av boendet är preliminärt under 2024. Det är Svedalas första privatdrivna äldreboende sedan kommunen införde LOV (lagen om valfrihetssystem).

– Det känns fantastiskt att vara först ut att erbjuda äldre i Svedala det första privata äldreboendet, säger Ulla Tansen, VD Vardaga. Vi driver många äldreboenden i Sverige och de erfarenheterna tar vi tillvara i bygget och inredning. Boendet ska vara utformat för bästa omsorg och trivsel för omsorgstagarna.

Boendet kommer att ha 60 lägenheter, fördelade på två plan. Utemiljön är välplanerad och kommer bland annat att få ett utegym, ett utekök och växthus.

– Vi välkomnar Vardaga till Svedala, säger Per Mattsson (M), ordförande i socialnämnden. Det är viktigt för oss att få en privat verksamhet som vi kan jämföra oss med och att Svedalaborna får valfriheten att välja sitt boende.

Vardaga har ett inredningskoncept nordisk design som skapar en hemtrevlig, ombonad och funktionell boendemiljö. Färger och inredningsdetaljer grundar sig i forskning och evidens anpassade till det åldrande ögat och underlättar även för personer med demenssjukdom att orientera sig på boendet.

Boendet rustas med solceller och komfortkyla. Komfortkyla innebär att att man på olika sätt kyler en lokal så att den håller en lagom inomhustemperatur för människors komfort.

Vardags äldreomsorg utgår från Den goda dagen, där man själv väljer hur man vill forma sin dag utifrån sin förmåga och sina önskemål. Varje dag ska kännas meningsfull och man ska ha möjlighet att behålla sitt levnadssätt och sina vanor även om man har behov av stöd och hjälp.

På bilden från vänster: Magnus Jälminger, fastighetschef Novum Fastigheter, Malin Appelgren, tillväxtchef Vardaga, Ulla Tansen, VD Vardaga, Per Mattsson (M), ordförande i Socialnämnden.